Tiedote, 

Tyrnävän kunta ja THL:n tasa-arvotietopalvelu Minna saivat vuoden 2015 Demokratiatunnustuksen

(Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö tiedottavat 13.10.2015) Tyrnävän kunta ja THL:n tasa-arvotietopalvelu Minna ovat toiminnassaan edistäneet avointa hallintoa ja osallistumista.

Minna-tietopalvelu on erinomainen silta hallinnon, tutkimuksen, politiikan ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Tietopalvelu edesauttaa harkitun ja tutkimuspohjaisen päätöksenteon kehittymistä suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreilla.

Tyrnävän kunnan vuorovaikutus asukkaiden, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa on monipuolista, aktiivista ja aidosti osallistavaa lähtien kunnan palvelujen suunnittelusta erilaisiin yhteisöllisiin tapahtumiin. Kunnassa on hienosti kutsuttu mukaan eri-ikäisiä kuntalaisia ja eri järjestöjä sekä osallistettu heitä kunnan hyvinvointityöhön. Tyrnävällä on onnistuttu luomaan omaleimaista, houkuttelevaa ja innostavaa asuin- ja elinympäristöä.

Tunnustuksen teemana hallinto mahdollistajana

Demokratiatunnustuksen tavoitteena on kiinnittää huomiota julkisen hallinnon avoimuuteen ja myös kannustaa julkista hallintoa ottamaan toiminnassaan paremmin huomioon kuntalaisten ja kansalaisten osallistumistarpeet. Tämän vuoden tunnustuksen teemana oli hallinto mahdollistajana. Se myönnettiin toimijalle tai organisaatiolle, joka on toiminnassaan tuonut tietoa ja neuvontaa vapaaehtoistyötä organisoiville kansalaisille ja järjestöille helposti löydettäväksi, luonut toimintamalleja harvaanasuttujen alueiden asukkaiden osallistumisen edistämiseksi tai avannut demokratiaan ja osallisuuteen liittyviä tietovarantoja. Tunnustukset luovutti valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio Demokratiapäivä-tilaisuudessa tiistaina 13. lokakuuta. Demokratiapäivä on osa Euroopan neuvoston paikallisdemokratiaviikkoa.

Demokratiatunnustus on valtiovarainministeriön, oikeusministeriön ja Kuntaliiton yhteinen tunnustus, joka jaetaan sekä yhdelle kuntatoimijalle että yhdelle valtionhallinnon toimijalle. Tunnustus jaetaan joka toinen vuosi, vuorotellen oikeusministeriön kansalaisjärjestötoimijoille myönnettävän Demokratiapalkinnon kanssa. Ensimmäiset demokratiatunnustukset saivat Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Matti Virpiaro vuonna 2013, jolloin teemana oli selkeä kieli.

Lisätietoja:
Kuntaliitto
Erityisasiantuntija Päivi Kurikka, puh. 050 301 9068, paivi.kurikka@kuntaliitto.fi 

Valtiovarainministeriö
Finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 02 9553 0087, katju.holkeri@vm.fi
Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, puh. 02 9553 0171, johanna.nurmi@vm.fi
Ylitarkastaja Suvi Savolainen, puh. 02 9553 0122, suvi.savolainen@vm.fi 

Tagit