Tiedote, 

Hyvää palautetta terveysasemien käyttäjiltä:

Tyytyväisyys terveyspalveluihin selvässä nousussa

(Kuntaliitto tiedottaa 17.4.2015) Asiakastyytyväisyys suurten kaupunkien terveysasemien toimintaan on parantunut huomattavasti muutamassa vuodessa. Kaupunkien terveysasemat saivat yleisarvosanan 4,3 asteikolla 1-5, jossa arvosana viisi oli korkein mahdollinen. Kyselyyn vastasi yhteensä 7700 asiakasta. Asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä henkilökunnan ammattitaitoon. Eniten parantamista on puhelinyhteyden saamisessa terveysasemalle.

Kuntaliitto toteuttaa terveysasemien avosairaanhoidon vastaanottojen asiakastyytyväisyysmittauksen joka toinen vuosi. Vuoden 2014 tutkimuksessa olivat mukana Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Turku Vantaa, Hämeenlinna, Tampere ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote.

Kyselyyn vastanneista asiakkaista eri kaupungeissa 55–70 prosenttia ilmoitti käyvänsä enintään kolme kertaa vuodessa terveyskeskuslääkärin vastaanotolla, kun taas kymmenen prosenttia vastaajista kävi lääkärin vastaanotolla yli 6 kertaa vuodessa.

Kuopiossa, Tampereella ja Turussa lähes 70 prosenttia asiakkaista ilmoitti päässeensä aina saman lääkärin vastaanotolle, kun taas Lahdessa, Oulussa ja Espoossa vastaava luku oli 19–27 prosenttia.

Ammattitaitoa terveysasemilla kiitellään

Asiakkaiden arviot palvelusta paranivat kaikilla osa-alueilla huomattavasti edellisten vuosien tuloksiin verrattuna. Kyselyn perusteella terveysasemien vahvuuksia ovat erityisesti ammattitaito ja käytös. Myös vuorovaikutusta kehutaan ja tiedonsaanti koetaan hyväksi.

Suurten kaupunkien terveysasemien avosairaanhoidon yleisarvosana oli 4,30. Kaupungeittain parhaimman yleisarvosanan saivat Hämeenlinna (4,41), Jyväskylä (4,35) ja Turku (4,34). Suurimmat nousijat vuoden 2010 tasosta olivat Espoo ja Kouvola. Alhaisimmat yleisarvosanat saivat Eksote (4,19) ja (Lahti 4,20). Hämeenlinna oli vertailussa ykkössijalla lähes kaikilla osa-alueilla.

Terveysaseman yhteydenottoa koskevissa kysymyksissä yleisarvosana oli 4,15. Puhelinyhteyden saaminen sai keskiarvopisteet 3,91, eli tämäkin palvelu koettiin keskimäärin hyväksi. Yhteydenoton arvosana vuonna 2010 oli 3,84 ja vuonna 2012 tasan 4.

Ilmoittautumisen keskiarvopisteet olivat 4,27. Arvio on noussut hieman: vuonna 2010 pisteet olivat 4,08 ja kaksi vuotta myöhemmin 4,12.

Lääkärin vastaanoton eri osa-alueita kartoittaneissa kysymyksissä tyytyväisyys oli keskimäärin tasolla 4,32. Terveyden- ja sairaanhoitajan vastaanotto sai yleisarvosanan 4,42. Vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 4,17 ja 4,29. Vuonna 2010 tyytyväisyys oli tasolla 4,08 ja 4,20.

Tutkimus toteutettiin vuoden 2014 lokakuussa kolmen viikon aikana kaupunkien terveysasemilla jakamalla kyselylomake asiakkaille terveyskeskuskäynnin yhteydessä. Vastaajista 35–50 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Koulutustausta vaihteli kaupungeittain siten, että eniten korkeasti koulutettuja vastaajista oli Espoossa ja Helsingissä ja vähiten Kouvolassa ja Eksotessa. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli naisia ja yksi kolmasosa miehiä.

Lisätietoja:

Kuntaliitto
Erityisasiantuntija Anu Nemlander, Kuntaliitto, puh. 050 563 6180
Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, Kuntaliitto, puh. 050 375 2164

Kaupunkikohtaiset yhteyshenkilöt antavat lisätietoja asiakastyytyväisyyskyselyyn:

Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri)
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula, puh. 040 194 4936

Espoo
Johtava ylilääkäri Tuija Kumpulainen, puh. 046 8771914,

Helsinki
Johtava ylilääkäri Raija Puustinen, puh. 050 3651359

Hämeenlinna
Vt. terveysjohtaja Tarja Majuri, puh. 03 621 2656

Jyväskylä
Avoterveydenhuollon palvelujohtaja Pertti Peltonen, puh. 014 266 2166,

Kouvola
Terveysjohtaja Kari Kristeri, puh. 020 615 9399

Kuopio
Terveysjohtaja Jari Saarinen, puh. 044 718 6301

Lahti
Johtava ylilääkäri Kimmo Kuosmanen, puh. 050 539 1648
Terveyspalvelujen johtaja Eeva Saarinen, puh. 044 7161416,

Oulu
Asiantuntija Suvi Nuutinen, puh. 044 703 6883

Tampere
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132

Turku
Palvelualuejohtaja Katariina Korkeila, puh. 02 266 2954, 
Avosairaanhoidon ylilääkäri Päivi-Leena Honkinen, puh. 02 266 1560

Vantaa
Vs. terveyspalvelujen johtaja Eila Koivunen, puh. 050 3044 721

 

Lisää aiheesta