Tiedote, 

UNA tähtää laajassa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden määrittelyyn

(Una-hanke ja Kuntaliitto tiedottavat 15.9.2015) Valtaosa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista sairaanhoitopiireistä ja useat suuret kaupungit ovat yhdistäneet voimansa uuden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden suunnittelemiseksi.

​Tavoitteena on löytää tietojärjestelmäratkaisu muun muassa tuleville sote-alueille. UNA hyödyntää Apotti-hankkeen kokemuksia ja se edistää hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta tietojärjestelmäratkaisujen yhtenäistämisestä.

UNA-hankkeessa tehdään useiden sairaanhoitopiirien ja kuntien asiantuntijoiden kanssa yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely, jossa huomioidaan laajasti eri sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet aina kotiin tuotavista palveluista vaativaan erikoissairaanhoitoon asti.

Hanke toteutetaan 15 sairaanhoitopiirin alueen toimijan yhteistyönä ja työssä huomioidaan nykyteknologian mahdollistama hallintorajat ylittävä asiakkuuden hallinta, toiminnanohjaus sekä kansalaisten sähköiset palvelut. Kehittämistyön tavoitteena on tukea vaikuttavien ja asiakaslähtöisten sote-palveluiden uudistamista siten, että tietojärjestelmäratkaisujen mahdollistamat toimintamallit ovat otettavissa käyttöön erilaisissa tulevaisuuden sote-alueiden organisoitumismalleissa.

– Määrittelyn lähtökohtana on asiakkaan rooli ja näkökulma. Asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet eri vaiheissa otetaan huomioon. Tavoitteena on joustava prosessi, jossa asiakkaan tarpeista edetään hänen saamiinsa palveluihin. Yhtenäiset, joustavat palveluprosessit ovat kustannustehokkaita sote-organisaatiolle ja myös mielekkäitä muille prosessiin osallistuville osapuolille, sanoo hankepäällikkö Johanna Andersson.

Laajapohjainen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja toimintamallien uudistamiseksi on välttämätöntä ja UNA-hanke on yksi konkreettinen etenemisaskel hallitusohjelmaankin kirjatun tietojärjestelmäratkaisujen yhtenäistämistavoitteen saavuttamiseksi. Kertaalleen tehty määrittelytyö on myös kustannuksiltaan edullisempi, kuin jokaisen organisaation yksinään tuottamana. 

– Hankkeessa ei tehdä hankintoja, vaan hankkeen lopputuloksena syntyvien sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittelyiden avulla voidaan ohjata nykyistä kehittämistyötä kansalliseen tai alueelliseen yhteistyöhön pohjautuen. Määrittelyhanke päättyy toukokuussa 2016, kertoo hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Ari Pätsi.

UNA-hanke tekee tiivistä yhteistyötä Apotti-hankkeen kanssa ja hyödyntää Apotti-hankkeessa tehtyä määrittelytyötä.   

UNA-hankkeessa on mukana 14 sairaanhoitopiiriä; Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa (hankkeen isäntäorganisaatio), Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Vaasa ja Varsinais-Suomi sekä 7 kaupunkia; Espoo, Kokkola, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere ja Turku. Yhteistyössä mukana ovat Hyvis-ICT, Istekki ja Medbit. Hanke sisältyy Kuntaliiton yhteydessä toimivan AKUSTI-tietohallintoyhteistyöfoorumin hankesalkkuun.

Lisätietoja
Yrjö Koivusalo, UNA-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, tietohallintojohtaja, VSSHP, yrjo.koivusalo@vsshp.fi, p. 040 580 3079
Ari Pätsi, UNA-hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtaja, tietohallintojohtaja, isäntäorganisaatio EPSHP, ari.patsi@epshp.fi, p. 050 370 6839
Johanna Andersson, UNA-hankkeen hankepäällikkö, Kehitysjohtaja, Hyvis-ICT, johanna.andersson@hyvis-ict.fi, p. 044 223 1509
Minna Saario, Akusti-foorumin edustaja, Projektipäällikkö, Kuntaliitto, minna.saario@kuntaliitto.fi, p. 050 372 6308

Tiedotetta päivitetty viimeisellä lauseella 16.9.2015 klo 9:26.

Tagit