Tiedote, 

Kuntaliitto ja Folktinget yhteistyössä:

Uusi ruotsinkielinen neuvontaryhmä seuraa ruotsin kielen asemaa sote-uudistuksessa

(Kuntaliitto tiedottaa 30.9.2015) Suomen Kuntaliitto ja Svenska Finlands folkting asettavat yhteisen ruotsinkielisen neuvonta-ryhmän seuraamaan ruotsin kieleen liittyviä kysymyksiä sote- ja aluehallintouudistuksessa.

Neuvontaryhmä koostuu pääasiassa kuntajohtajista sekä perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja kaksikielisten sairaanhoitopiirien edustajista ja muista asiantuntijoista.

Ryhmän puheenjohtajana toimii entinen kansanedustaja ja ministeri Ulla-Maj Wideroos.

– Ryhdyn tähän tehtävään, koska mielestäni on tärkeää, että saamme muodostettua kokonaiskuvan siitä, miten voimme ratkaista ruotsinkielisiin palveluihin liittyvät kysymykset tulevaisuudessa. Folktingetin ja Kuntaliiton yhteistyö antaa ryhmälle huomattavaa painoarvoa, Wideroos sanoo, ja painottaa samassa yhteydessä, ettei hän enää ole mukana puoluepolitii-kassa.

Neuvontaryhmä tulee tekemään kokonaisarvioinnin siitä, miten ruotsinkieliselle väestölle tärkeät asiat turvataan sote-uudistuksessa. Ryhmän tehtävänä on myös kartoittaa, millaisen vastaanoton uudistusesitykset saavat kunnissa, maakunnissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon eri aloilla.

– Olen iloinen siitä, että kaksi vahvaa toimijaa, Kuntaliitto ja Folktinget, ovat löytäneet toisensa tärkeän, kaikkia suomenruotsalaisia koskevan yhteiskuntapoliittisen asian äärellä. Sote-uudistus, jota on kutsuttu Suomen "vuosisadan uudistukseksi", muuttaa koko yhdyskuntarakennetta, sanoo Kristina Wikberg, Kuntaliiton ruotsinkielisistä ja kansainvälisistä asioista vastaava johtaja.

– Siksi on tärkeää, että neuvontaryhmä osallistuu myös keskusteluun siitä, miltä tulevaisuuden kunta näyttää, Wikberg painottaa.

– Meidän tulee nyt valjastaa kaikki voimat ruotsin- ja kaksikielisissä kunnissa yhteistyöhön, jotta voimme yhdessä muodostaa kuvan siitä, miten voimme turvata ruotsinkieliset palvelut sote-uudistuksessa. Sen sijaan, että painottaisimme sellaisia kysymyksiä, jotka mahdollisesti erottavat ruotsinkielisiä toisistaan, meidän tulee keskittyä meitä yhdistäviin asioihin ja ponnistella taataksemme ruotsinkieliselle väestölle mahdollisuudet vaikuttaa, sanoo Folktingetin pääsihteeri Markus Österlund.

Neuvontaryhmän tehtävänä on jakaa tietoa ruotsinkielisten kuntalaisten intresseistä ja etsiä välineitä heidän kielellisten oikeuksiensa turvaamiseksi. Juuri nyt eniten esillä ovat kysymykset aluejaosta, demokraattisesta vaikuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä erityisesti ruotsinkielisen väestön vaikutusmahdollisuuksista. Neuvontaryhmällä on myös tehtävänään käsitellä sitä, miten laajaa väestöpohjaa vaativat ruotsinkieliset palvelut vastaisuudessa koordinoidaan, sekä sähköistämisprosesseja ja muita ruotsinkielisten palvelujen kannalta tärkeitä kysymyksiä.

Lisätietoja:

Ulla-Maj Wideroos, Kuntaliiton ja Folktingetin neuvontaryhmän puheenjohtaja, puh. +358 50 511 3141
Kristina Wikberg, johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat, Kuntaliitto, puh. +358 50 378 0466
Markus Österlund, pääsihteeri, Svenska Finlands folkting, puh. +358 40 8367686

Tagit