Tiedote, 

TEM ja Kuntaliitto:

Uusia tehokeinoja työttömyyden hoitoon on luvassa

– Aamun työllisyyslukujen valossa näkyy erityisen kirkkaasti se, että uusia keinoja työttömyyden taklaamiseen todella tarvitaan, totesi oikeus- ja työministeri Jari Lindström tiistaina 25.8.2015 yhdessä Kuntaliiton kanssa järjestämässään tiedotustilaisuudessa.

​Heinäkuun lukujen mukaan työttömyys on kasvanut, tosin myös avointen työpaikkojen määrä on aiempaa suurempi. Ministeri luetteli omaa hallinnonalaansa koskevan kolmen kohdan suunnitelman siitä, mitä tilanteelle on tehtävissä.

– Ensinnä, TE-toimistojen toimintaa digitalisoidaan, luvassa on muun muassa sekä julkista että yksityistä työnvälitystä kattava hakukone, hän paljasti.

– Toiseksi, aiomme tutkia mahdollisuuden siirtää työvoimapalveluita resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien omalle vastuulle, ministeri sanoi. Selvitys toimenpiteistä, joita työvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirto edellyttää, valmistuu vuoden loppuun mennessä.

– Tarkoituksena on edetä kokeilujen kautta, mikäli siirto todetaan tarkoituksenmukaiseksi, ministeri lupasi.

Kolmas keino ministerin valikoimassa on yksityisten työvoimapalveluiden vahvempi hyödyntäminen. – Tämä tehdään lisäämällä sopimusperusteista ja ostopalveluyhteistyötä yksityisten rekrytointiyritysten, ammatti‐ ja toimialaliittojen sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen jakoi ministeriön huolen työttömyyden kasvusta. – Huolestuttavinta on pitkäaikaistyöttömien määrä, koska pitkittyvä työttömyys aiheuttaa kunnille merkittävän taloudellisen taakan.

Varatoimitusjohtaja muistutti Työllisyyden kuntakokeilun erittäin myönteisistä tuloksista ja vaati uudistushenkeä työllistämispalveluiden järjestämiseen.

– Kunnat tarvitsevat lisää toimivaltaa ja voimavaroja lisääntyneiden työllisyystehtäviensä hoitamiseen. Kuntakokeilun jatko tarvitaan mahdollisimman pian. Tavoitteena tulee olla, että joillakin kokeilualueilla kaikki TE-hallinnon työllisyyden hoidon tehtävät siirretään kunnan vastuulle, varatoimitusjohtaja vaati. – Julkiset varat kannattaa nyt suunnata uudistamiseen, jotta rakennetyöttömyyttä päästään purkamaan, Kietäväinen esitti.

– Työllisyyden kuntakokeilussa luotiin hyviä toimintamalleja; niitä tulee nyt syventää. Työllisyyden kuntapilottiin tulee syksyn kuluessa valita tiivis joukko kuntia ja työssäkäyntialueita. Tämän tueksi tarvitaan kokeilulaki, jonka avulla kunnat voivat sekä palvelujen sisällön että järjestämisen osalta toteuttaa omalla alueellaan parhaaksi katsomiaan järjestelyjä, hän jatkoi.

– Lisäbudjetissa on syytä huolehtia palkkatuen sekä muiden valtion vastuulla olevien aktivointitoimien riittävyydestä loppuvuodelle, Kietäväinen muistutti.

Lisätiedot:
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Sakari Puisto, TEM, p. 046 923 4915
varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto, p. 0400 846 043
hallitusneuvos Päivi Kerminen, TEM, p. 0295 049 011
pääsihteeri, työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Erja Lindberg, Kuntaliitto, p. 050 381 4096

 

Lisää aiheesta

Tagit