Tiedote, 

Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen työllisyyden kuntakokeilun päätösseminaarissa Jyväskylässä 27.11.2015:

Vaikeimmin työllistyvien palveluiden siirtoa kokeiltava

(Kuntaliitto tiedottaa 27.11.2015) Suuri joukko kuntia on ilmoittautunut halukkaaksi kokeilemaan mallia, jossa työvoima- ja elinkeinotoimiston kaikki vaikeammin työllistyvien palvelut, niihin varatut voimavarat ja toimivalta siirrettäisiin kunnille.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kiirehtii sellaisen kuntakokeilun valmistelua ja käynnistämistä, jossa voitaisiin kokeilla myös poikkeamia voimassa olevaan lainsäädäntöön.

– Työllisyyden kuntakokeilussa mukana olevat kunnat ovat osoittaneet avointa ja innovatiivista kokeilumieltä, ja kokeilusta saatiin ulkopuolisten arvioitsijoiden mukaan hyviä tuloksia. Uusi kokeilu olisi luonteva jatko päättyvälle kuntakokeilulle, Kietäväinen sanoi työllisyyden kuntakokeilun päätösseminaarissa Jyväskylässä.

– Tavoitteena tulee olla, että kokeilusta saatavien kokemusten pohjalta kyettäisiin tekemään tarvittavat muutokset työllisyyden hoidon järjestelmään vielä tällä eduskuntavaalikaudella.

Kietäväinen on huolissaan työttömyyden jatkuvasta kasvusta ja pitkittymisestä. Liian suuri osa työvoimasta on ajautunut työmarkkinoiden ulkopuolelle.

– Pitkäaikaistyöttömyys on työttömyyden kovinta ydintä, merkittävä syrjäytymisriski ja suuri rasite taloudelle. Työttömyys ei ole vain yksilön henkilökohtainen ongelma, vaan se vaikuttaa laajasti eri yhteiskunnan toimijoihin ja jopa sellaisiin ihmisiin, jotka eivät itse ole työttömänä.

– Vanhat toimintatavat, joiden varassa työllisyyspalveluita on järjestetty, ovat osoittautuneet tehottomiksi. Työttömien aktivointijärjestelmä ei nykyisellään toimi. Työllisyyspalveluissa vastuut, toimivalta ja resurssit tulee jakaa uudelleen. Uudenlaista ajattelua ja palveluja tarvitaan, jotta nykyistä suurempi osa työttömistä voisi olla aktiivisena kansalaisena osana yhteiskuntaa.

– Osana uudelleenajattelua tulisi passiivitukea muuttaa työttömän niin halutessa aktiivitueksi, esimerkiksi palkkatueksi tai starttirahaksi.

Kietäväinen listasi työllisyyden kuntakokeilusta saatuja hyviä kokemuksia: työllisyysasian nostaminen kunnan elinvoimastrategiaan, työllisyyden edistämiseen liittyvien palvelujen kokoaminen, palvelutarpeiden arviointi, palveluketjujen yhteensovittaminen sekä palvelujen räätälöinti.

– Näitä kokemuksia on tärkeä hyödyntää. Kunnilla tulee jatkossa olla entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kuntien rahoitusvastuun piiriin tulevien työttömien palveluiden järjestämiseen. Hyvien käytäntöjen levittämistä ja yhteistyötä paikallisten ja seudullisten toimijoiden, yritysten ja kansalaisjärjestöjen tulee jatkaa, korostaa Kietäväinen.

Kotouttamista tehostettava

Kasvava työllisyyspoliittinen erityishaaste on nyt suuri pakolaisten määrä ja heidän kotouttamisensa.

– Turvapaikanhakijoiden vastaanotosta puhutaan paljon. Vastaanottovaihetta suurempi haaste kunnille on oleskeluluvan saaneiden siirtyminen kuntiin ja kotouttaminen. Tavoitteena on saada mahdollisimman monet oleskeluluvan saaneet mukaan työelämään mahdollisimman nopeasti.

– Oleskeluluvan saaneiden kotouttamisjärjestelmä tulisi uudistaa muun muassa yhdistelemällä kotoutumiskoulutusta ja työtä. Kotouttamisen tehokas alku ja riittävä resursointi tukevat maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskuntaan – eikä työttömyyskortistoon tai kunnan sosiaalitoimistoon, Kietäväinen muistutti.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, puh. 0400 486 043 

 

Lisää aiheesta

Tagit