Tiedote, 

Kunnille siirretty valtiolta miljardivastuut:

Valtion kannettava myös takausvastuut kohtuuhintaisesta vuokra-asuntotuotannosta

(Kuntaliitto tiedottaa 19.5.2015) Kuntaliiton varatoimitusjohtajan Timo Kietäväisen mukaan Kuntien takauskeskuksen roolin muutos on johtanut siihen, että valtiolta on siirtynyt kunnille huomattavat takausvastuut.

 
– Valtio tuli vuonna 2009 osakkaaksi Kuntarahoitukseen. Sen jälkeen Kuntarahoitus on vastannut valtaosaltaan yleishyödyllisen vuokra-asuntotuotannon rahoituksen järjestämisestä, Kietäväinen sanoi Rahoitusriskien teemapäivän puheenvuorossaan 19.5.2015 Kuntatalolla Helsingissä.

– Myönteistä tässä on ollut se, että näin on kyetty turvaamaan kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edullinen rahoitus. Tuotannon määrät ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi. Samoin yleishyödyllisten vuokra-asuntojen omistus on keskittynyt entistä selvemmin kuntien omistamille yhtiöille, Kietäväinen totesi.

Käytännössä kuntien takausvastuut kasvoivat, koska valtio ei muuttanutkaan vanhojen lainojen ehtoja markkinakorkotason alentumisen mukaisesti.

– Näin valtio tavallaan korkealla korkoerolla pakotti yhtiöt konvertoimaan vanhat lainat Kuntien takauskeskuksen takaamiksi.

ARA-uustuotannon rahoitus on myös siirtynyt pääosin Kuntien takauskeskuksen takaamaksi ja Kuntarahoituksen rahoittamaksi. Näin valtion takausvastuuta sosiaalisesta asuntotuotannosta on siirtynyt kunnille usean miljardin euron verran. Korkotason laskettua on valtion maksamien korkotukien maksu pudonnut lähelle nollaa.

– Epätasapaino voitaisiin ratkaista esimerkiksi niin, että valtio tulee mukaan takaamaan sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksen tai valtiolle perustetaan oma takauskeskus, jolle nuo vastuut siirtyvät.

Valtionhallinto on viime vuosina painottanut valtion takausvastuiden kasvua. Tämä takausvastuu syntyy korkotukilainojen täytetakauksista, jotka valtio myöntää rahoituslaitoksille niiden lainoittaessa ara-vuokra-asuntojen rakentamista. Kuitenkin Kuntarahoituksen varainhankinnasta aiheutuvat takausvastuut ovat huomattavasti suurempia, ja aravalainojen konvertointi nosti vielä niitä merkittävästi.

– Valtion vastuiden siirto ei voi olla hyväksyttävää tilanteessa, jossa se on kurittanut kuntia muutenkin erityisesti valtionosuusleikkauksilla. Valtion on otettava myös takaajana se rooli, mikä sille kuuluu kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edistäjänä. Sääntöjä on näiltä osin muutettava pikaisesti, Kietäväinen korosti.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto, p. 0400 486 043

Tiedotetta päivitetty 22.5.2015 klo 13:12. Ensimmäistä sitaattia ja neljättä kappaletta korjattu. Kuntien takauskeskuksen rooli ei muuttunut vuonna 2009.