Tiedote, 

Budjettiesitys jättää kysymysmerkkejä kuntatalouden ylle

(Kuntaliitto tiedottaa 1.9.2016) Kuntaliitto on pettynyt siihen, että hallituksen budjettilinjauksissa kilpailukykysopimus uhkaa edelleen heikentää kuntataloutta, vaikka sopimusta neuvoteltaessa lähtökohtana oli toinen. On myönteistä, että hallitus vahvisti sitoutuvansa korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli kuntataloudelle asetetut tasapainovaatimukset toteuttavalta kehitysuralta poikettaisiin.

​Kuntaliitto pitää kilpailukykysopimuksen solmimista kokonaisvaikutuksiltaan ensiarvoisen tärkeänä Suomen tulevaisuuden, työllisyyden parantamisen ja siten kuntien tulokehityksen kannalta.

Kuntaliitto on myös huolissaan kilpailukykysopimukseen liittyvien säästöjen, verotulomenetysten ja leikkausten kohdentumisesta eri tavoin eri kuntiin. Nämä vaikutukset on tarpeen jatkovalmistelussa tarkoin arvioida ja tarvittaessa kohtuullistaa.

Kokonaisuudessaan valtion toimenpiteiden voi arvioida hieman vahvistavan kuntataloutta, mutta niihin liittyy useita epävarmuustekijöitä.

Kuntaliitto pitää erityisen myönteisenä sitä, että osana työllisyyspakettia suurten kaupunkien roolia työvoimapolitiikan toimeenpanossa päätettiin vahvistaa. Tämän tulee näkyä selkeänä toimivallan ja resurssien siirtona.

Myönteistä on myös se, että hallitus lupaa korvata kunnille ne tulonmenetykset, jotka aiheutuvat varhaiskasvatuksen maksujen alentamisesta.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, 040 555 8458
Kuntatalousyksikön johtaja Ilari Soosalu, 050 371 2999
Pääekonomisti Minna Punakallio, 040 751 5175

Lisää aiheesta

Tags