Tiedote, 

Ennakkotietoja: Kolmannes kunnista pienentää valtuustonsa kokoa – vain yksi kunta suurentaa

(Kuntaliitto tiedottaa 5.12.2016) Kuntaliiton kyselyn ennakkotietojen perusteella kaksi kolmasosaa kunnista säilyttää nykyisen valtuustokokonsa ja kolmannes on pienentämässä valtuustokokoaan nykyisestä. Valtuuston kokoa kasvattaa näillä näkymin vain yksi kunta, satakuntalainen Nakkila, jonka valtuuston paikkamäärä kasvaa kahdella paikalla.

Kuntaliitto lähetti kyselyn marraskuussa kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja vastauksia saatiin 275 kunnalta, eli vastausprosentti oli 93. Vastanneista kunnista 240:ssa on tehty päätös tulevasta valtuustokoosta. Ainakin 35 kunnassa päätös valtuuston koosta tehdään vasta joulukuussa, eli kaikkien kuntien valtuustokokoja on vielä mahdotonta tietää varmasti.

– Tämänhetkisen arvion mukaan huhtikuun 2017 kuntavaaleissa valittaisiin noin 9 100 valtuutettua, mikä merkitsisi, että valtuutettujen määrä vähenee edellisistä vaaleista noin kuudella prosentilla, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom sanoo.

Eniten valtuustopaikkoja vähentää Lahti, jonka valtuustokoko on jatkossa 59 paikkaa, kun 43 paikkaa vähennetään. Kurikka pienentää valtuustonsa kokoa 35 paikalla, Loviisa 24 paikalla, Säkylä 21 paikalla ja Sastamala 16 paikalla. Valtuustossa on jatkossa Kurikassa 43, Loviisassa 35, Säkylässä 27 ja Sastamalassa 43 paikkaa.

– Lahdessa, Kurikkassa ja Säkylällä on vuoden 2016 alun kuntaliitoksen takia käytössä yhdistetty valtuusto, ja ne pienentävät valtuustokokoja liitossopimuksen mukaisesti. Myös Loviisa ja Sastamala olivat sopineet laajennetusta valtuustokoosta kuluvan valtuustokauden loppuun asti, Pekola-Sjöblom huomauttaa.

Muista kuin kuntaliitoskunnista lukumääräisesti eniten valtuustokokoa supistetaan Janakkalassa, Orimattilassa, Ranualla ja Ylitorniossa, kaikissa 10 valtuustopaikalla.

Savukoski on ennakkotietojen mukaan ainoa kunta, joka on valinnut kuntalaissa säädetyn valtuutettujen vähimmäismäärän eli 13 valtuutettua. Helsingissä on tulevalla valtuustokaudella suurin valtuusto, 85 valtuutettua.

Suhteutettuna kunnan väkilukuun eniten valtuustopaikkoja on Luhangassa, 51 asukasta/valtuustopaikka ja vähiten Helsingissä, noin 7500 asukasta/valtuustopaikka.

Valtuutettujen määrät ovat vähentyneet valtuustokaudesta toiseen. Edellisissä vaaleissa syksyllä 2012 valittiin kaikkiaan noin 9 700 valtuutettua (9674), mikä oli runsaat 700 (noin 7 %) vähemmän kuin edellisissä, vuoden 2008 vaaleissa. Muutokset ovat selittyneet pitkälti toteutetuista kuntaliitoksista.

Uusi kuntalaki mahdollistaa valtuuston suurentamisen ja pienentämisen

Uuden kuntalain mukaan valtuutettujen lukumäärä ei ole enää suoraan sidottu kunnan asukasmäärään. Pienimmällään valtuusto voi olla 13-jäseninen alle 5000 asukkaan kunnissa ja 79-jäseninen yli puolen miljoonan asukkaan kunnissa eli Helsingissä.

– Käytännössä kaikilla kunnilla on mahdollisuus suurentaa valtuustonsa kokoa ja kolme neljästä kunnasta voi sitä myös pienentää. Päätökset seuraavan valtuuston koosta on tehtävä tämän vuoden loppuun mennessä.

Seuraavia ennakkotuloksia valtuutettujen määristä kunnissa Kuntaliitto julkaisee 15.12. ja lopulliset tiedot 9.1.2017. Väliaikatiedot julkistetaan täällä.

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634
erityisasiantuntija Sirkka-Liisa Piipponen, p. 050 448 3366

Muualla verkossa

Kuntalaki 410/2015

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista