Tiedote, 

Kansallinen koulutuspolitiikka tarvitsee selkeän vision

(Kuntaliitto tiedottaa 6.9.2016) – Kansallisen vision puute vaivaa koulutuspolitiikkaa. Tämä näkyy muun muassa ammatillisen koulutuksen reformissa ja sen etenemisessä, toteaa Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta. Kansallinen koulutuspolitiikka luo toimiessaan vision ja suunnan, jota kunnat toteuttavat.

​– Kuntaliitto on tavoitellut, että kuluvan hallituskauden aikana aloitettaisiin perusopetuslain kokonaisuudistus. Tällä hetkellä lakia korjataan yksi asia kerrallaan esimerkiksi opiskelijahuoltoon tai kurinpitoon liittyen. Tällöin on vaikea arvioida muutosten vaikutuksia kokonaisuuteen, Päivärinta sanoo.

Terhi Päivärinta muistuttaa, että kun kansalliset puitteet ovat kunnossa, kunnat kykenevät toteuttamaan visiota paikallisen päätösvallan mahdollistamin keinoin ja alueen omista koulutuksellista tarpeista lähtien. Lähellä tiedetään parhaiten alueelliset koulutustarpeet ja kehittämisen suunta, kuten opetusryhmien mitoitukset.

– Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus kaikkialla Suomessa haastaa niin valtiota kuin kuntiakin. Tulevaisuuden kuntien tehtävissä korostuvat koulutuksen ja sivistyksen edistäminen.

Koulutuksellisesta tasa-arvosta keskusteltava laajasti

Kuntaliitto haluaa kannustaa järjestöjä keskusteluun koulutuksen suunnasta ja arvopohjasta. Liitto luovuttaa tänään Koulutuksellisen tasa-arvon viestikapulan SETA ry:lle.

– Haluamme korostaa tuoreiden opetussuunnitelmien mukaisesti jokaisen ihmisen itseisarvoista merkitystä. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on ja jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä.

Lisätietoja:
Terhi Päivärinta, opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja, p. 050 590 4796

Tagit