Tiedote, 

Kunnat korottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja

(Kuntaliitto tiedottaa 28.6.2016) Enemmistö Manner-Suomen kunnista on jollain tavoin hyödyntänyt mahdollisuutta korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, ilmenee Kuntaliiton toteuttamasta kuntien ja kuntayhtymien asiakasmaksukyselystä.

​Se, kuinka paljon kuntalainen maksaa sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttämisestä esimerkiksi terveysasemakäynnin yhteydessä, on määritelty asiakasmaksuasetuksessa, jossa säädetään miten paljon tietystä kuntapalvelusta enimmillään saa laskuttaa. Kunnat voivat itse päättää perivätkö ne korkeimman mahdollisen asiakasmaksun tai vähemmän.

~ Kunnat ja kuntayhtymät ovat korottaneet asiakasmaksuja eri tavoin, osa on nostanut maksujaan vain indeksikorotuksen verran, kun taas osa on tehnyt täysimääräiset, lähes 30 prosentin korotukset tasasuuruisiin asiakasmaksuihin. Toisaalta on myös kuntia jotka ovat korottaneet vain tiettyjen palveluiden hintaa tai nostaneet hintaa vähemmän kuin mikä olisi mahdollista, kertoo sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen Kuntaliitosta.

Kuntaliitto selvitti kuntien ja kuntayhtymien tekemiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksia ja niiden vaikutuksia kuntien tuloihin kesäkuun alussa 2016. Kyselyn tulokset kuvaavat 218 kunnan tilannetta mikä vastaa 73 prosenttia Manner-Suomen kunnista ja 88 prosenttia väestöstä.

Kyselyyn vastanneista kunnista kaikki lukuun ottamatta yhtä kuntaa olivat jollain tavoin korottaneet asiakasmaksujaan. Myös kunta, joka ei ollut korottanut asiakasmaksujaan, ilmoitti valmistelevansa korotuksia. Kunnat arvioivat saavansa tekemistään asiakasmaksujen korotuksista yhteensä 57,45 miljoonaa euron lisätulot vuoden 2016 aikana.

Hammashoito ja lääkärintodistus ajokorttia varten kallistuivat

~ Yleisimmin erilliskorotuksia oli tehty käyttämättä ja peruuttamatta jätettyjen vastaanottoaikojen, ajo-oikeutta varten haettavien lääkärintodistusten sekä erilaisiin hammashoidon maksuihin. Sen sijaan päiväkirurgian, psykiatrian ja sairaalan poliklinikkamaksuja on korotettu vähiten, kertoo Myllärinen.

Tällä hetkellä terveyskeskuksen päivystysmaksun hinta vaihtelee kyselyyn vastanneiden kuntien osalta 22,10 euron ja 28,10 euron välillä, sairaalan poliklinikkamaksu on puolestaan 32,10 euron ja 41,70 euron välillä riippuen kotipaikkakunnasta. Ajo-oikeutta varten saatava lääkärintodistus maksaa kyselyyn vastanneissa kunnissa 47,70 - 61,80 euroa.

Lisätietoja
Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, p. 050 596 9866
Anu Nemlander, erityisasiantuntija p. 050 563 6180 

Tiedotteen liiteaineistoja (excel-taulukko ja STM-taulukko) lisätty 12.8.2016.

Tagit