Tiedote, 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen Kuntaliiton ja Päijät-Hämeen maakuntaliiton maakuntatilaisuudessa Lahdessa 22.4.2016

Kunnat päättäköön veroistaan itse – verokatto on tarpeeton

(Kuntaliitto tiedottaa 22.4.2016) Keskustelussa kuntien sote-palvelujen siirtymisestä maakuntiin on ollut puhetta myös mahdollisesta kuntien verokatosta, joka rajaisi kuntien veroprosenttien ylärajaa. Päijät-Hämeen maakuntaliiton ja Kuntaliiton tilaisuudessa puhunut Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen muistutti perjantaina, että tulevaisuuden kuntien toiminnan kannalta tämänsuuntaisella ratkaisulla voi olla yllättäviä seurauksia.

​– Jos kunnat eivät voi vaikuttaa veroasteeseensa voi seurauksena olla, että kuntien lainanotto saattaisi lisääntyä. On myös huomattava, että kuntien verotusoikeutta on pidetty yhtenä tärkeänä tekijänä kuntien saamien lainojen alhaiselle hinnalle. Jos kunnille tulisi verokatto, tämä voi vaikuttaa lainanoton hintaan, eli käytännössä tehdä kuntien ottamista lainoista kalliimpia, analysoi Koskinen.

– Lainojen määrän kasvaminen ajaisi meidät päinvastaiseen tilanteeseen verrattuna siihen, mitä julkisen talouden suunnitelmassa on linjattu kuntien taloustavoitteeksi. Kuntatalousohjelman mukaan taloustavoitteeksi on asetettu lainarahoituksen osuuden pienentäminen ja omarahoitusosuuden kasvattaminen kuntien investoinneissa, Koskinen muistutti.

– Kunnilla oltava mahdollisuus päättää omista tuloistaan ja veroistaan kokonaisuudessaan, ei ainoastaan kiinteistöverosta.

Verokatto on Koskisen mukaan tarpeeton myös siksi, että kunnat eivät nosta veroja ilman hyvin vahvoja perusteita. 

– Tiukoissa taloustilanteissa kunnat ovat kantaneet ja kantavat myös jatkossa vastuunsa, kuten viimeaikainen hyvä taloudenpito ja henkilöstömenosäästöt ovat osoittaneet. Senkään vuoksi verokaton asettaminen ei ole tarpeellista.

Lisätietoja:

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen, p. 044 976 4225

Tagit