Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kuntaliiton ja Keski-Suomen liiton seminaarissa Jyväskylässä 15.1.2016:

Kunnille ja itsehallintoalueille annettava mahdollisuus sopia tehtävien siirroista keskenään

(Kuntaliitto tiedottaa 15.1.2016) Itsehallinnollisille alueille ja alueen kunnille on annettava mahdollisuus sopia tehtävien siirroista keskenään, esittää Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Tämä mahdollistaisi sen, että joillakin alueilla kunnat voisivat halutessaan sopia ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen siirrosta itsehallinnollisen alueen tehtäväksi. Maan hallituksen 7.11.2015 tekemän linjauksen mukaan toisen asteen koulutus on jäämässä kuntien tehtäväksi.

Toisilla alueilla maakunnat voisivat puolestaan taas sopia tehtävien siirrosta kunnille, esimerkiksi joukkoliikenteen järjestämisen siirrosta alueen suurille kaupungeille.

– Mahdollisuus sopia tehtävien siirrosta alueilla takaisi hyvin toimivat palvelut ja hallinnon itsehallintouudistuksen jälkeen sekä ottaisi huomioon alueelliset erityispiirteet, Timo Kietäväinen perusteli esitystään Kuntaliiton ja Keski-Suomen liiton järjestämässä seminaarissa Jyväskylässä perjantaina 15. tammikuuta.

Väliaikaiseen rahoitusmalliin varauduttava

Kietäväinen on huolissaan, ehditäänkö tiukan määräajan puitteissa valmistella toimiva rahoitusmalli itsehallinnollisille alueille.

– On paras varautua ottamaan siirtymäkauden ajaksi käyttöön väliaikainen rahoitusmalli, joka voitaisiin rakentaa esimerkiksi kolmen viimeisen vuoden toteutuneiden asukaskohtaisten sote-kustannusten keskiarvon perusteella, hän toteaa.

– Lopullisessa mallissa itsehallinnolliset alueet tarvitsevat oman verotusoikeuden sekä toimivan oman valtionosuusjärjestelmän, jolla tasataan alueiden keskinäisiä eroja.

Valtionosuusjärjestelmä vaatii perusteellisen remontin

Kietäväinen muistuttaa, että uudistusten yhteydessä on varmistettava kuntien rahoituksen riittävyys.

– Kuntien valtionosuusjärjestelmä tarvitsee perusteellisen remontin. Nykyinen malli ei enää toimi, kun yli puolet rahoituksesta siirretään sote-palvelujen myötä itsehallinnollisille alueille. Myös kunnallisveron tuotosta on siirtymässä yli puolet alueille.

– Vaikka kuntien kustannukset alenevat yli puolella sote-palveluiden siirtyessä pois kuntien vastuulla, ei jäljelle jäävällä rahoituksella kyetä turvaamaan kuntapalvelujen järjestämistä koko maassa ilman merkittäviä muutoksia kuntien rahoitusjärjestelmiin, Timo Kietäväinen toteaa.

Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043

Tagit