Tiedote, 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen Pohjois-Pohjanmaan kuntapäivässä Oulussa 15.3.2016

Kunnille kuuluu korvaus maakuntauudistuksen omaisuudensiirrosta

(Kuntaliitto tiedottaa 15.3.2016) Sote- ja maakuntauudistukseen liittyy valtaisa omaisuusjärjestely kuntien ja tulevien itsehallinnollisten maakuntien välillä. Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen muistuttaa, että kiinteistöjen, laitteiden ja järjestelmien siirto on tehtävä markkinaehtoisesti.

– Ei voi olla niin, että tulevat maakunnat saavat vain parhaat kiinteistöt ja välineet käteensä ja kunnille jäävät huonokuntoiset ja tarpeettomat tilat rasittamaan taloutta. Perusteltua olisi, että kaikki kuntien sote-kiinteistöt siirtyvät maakunnille, ja kunnille kuuluu tästä oikeudenmukainen korvaus, Koskinen huomautti tiistaina Oulussa.

– On myös pakko ottaa huomioon tulevan palvelutuotannon kilpailutilanne: uusi järjestäjätaho ei voi saada huomenlahjana ylimääräistä etua hyvistä ja edullisista tuotantovälineistä. Kilpailulainsäädäntöä pitää noudattaa jatkossakin.

– Kolmas ongelma liittyy kiinteistöihin ja laitteisiin kohdistuviin lainoihin. Lainoja ei voi noin vaan siirtää uudelle omistajalle, vaan kaikki lainat pitäisi käydä läpi niiden antajien kanssa. Kunnilla on paljon erilaisia lainoja muun muassa Euroopan investointipankilta, Koskinen muistutti.

Kuntaliitto esittää kuntien sote-omaisuuteen kohdistuvien lainojen järjestelyyn ja omaisuuden siirron rahoittamiseen selkeätä mallia: kunta antaa itsehallintoalueelle omaisuuden siirtoa vastaavan lainan, jolle valtio antaa takauksen.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan tilaratkaisujen lähtökohtana tulisi olla, että luovutettaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilat maakunnille ja edelleen mahdollisesti perustettavaan kiinteistöyhtiöön luovutus kohdistuu ainoastaan rakennuksiin ja maapohja jää kuntien omistukseen.

Kuntaliitto aloitti maakuntakierroksen

Kuntaliiton edustajat keskustelivat Pohjois-Pohjanmaan päättäjien kanssa Oulussa maakuntaliiton kanssa järjestämässään tilaisuudessa. Pohjois-Pohjanmaan kuntapäivä aloitti Kuntaliiton maakuntakierroksen, joka keskittyy erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen sekä tulevaisuuden kuntien roolin hahmottamiseen.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen pitää välttämättömänä, että itsehallintoalueiden ja tulevaisuuden kuntien roolit määritellään rinnakkain.

– Uudistus antaa kunnille mahdollisuuden suunnata toimintaansa uudella tavalla ja keskittyä nykyistä vahvemmin asukkaiden hyvinvoinnin ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen sekä elinvoiman kehittämiseen. Tämä edellyttää kuitenkin kuntien talouden turvaamista.

– Kunnat ovat toimineet vastuullisesti vaikeassa tilanteessa: henkilöstökuluja on sopeutettu, veronkorotuksia on tehty maltillisesti ja lainaa otettu vain investointeihin. Uudistus ei saa kiristää kuntien taloutta, Koskinen painotti.

Lisätietoja:
Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen, p. 044 976 4225

Muualla verkossa

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista