Tiedote, 

Kuntaliitto lähetti terveisiä budjettiriiheen

(Kuntaliitto tiedottaa 25.8.2016) Maan hallituksen on pidettävä kiinni asettamastaan tavoitteesta saada kuntien rahoitusasema positiiviseksi, muistuttaa Kuntaliiton hallitus budjettikannanotossaan.

Kuntaliitto toteaa, että valtiovarainministeriön budjettiesityksessä kilpailukykysopimuksen säästöarviot ovat monilta osin laskennallisia. Budjettiriihessä on varmistettava, että sopimus ei heikennä kuntatalouden tasapainoa, mitä on pidetty sopimuksen lähtökohtana.

Kunnille on luotava edellytykset työllisyys- ja kotouttamishaasteiden ratkaisemiseen. Kuntaliiton hallitus kiinnittää huomiota myös päivähoidon asiakasmaksuihin ja ammatillisen peruskoulutuksen rahoitukseen.

Torstaina hyväksytty budjettikannanotto kokonaisuudessaan liitteenä.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, 040 555 8458
Kuntatalousyksikön johtaja Ilari Soosalu, 050 371 2999
Pääekonomisti Minna Punakallio, 040 751 5175

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista