Tiedote, 

Kuntaliitto, maakuntaliitot ja sairaanhoitopiirit: Maakuntien itsehallintoa on kehitettävä

(Kuntaliitto, maakuntaliitot ja sairaanhoitopiirit tiedottavat 14.7.2016) Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten perusteella maakuntien itsehallinto on jäämässä huomattavasti kunnallista itsehallintoa heikommaksi. Kuntaliitto, maakuntaliitot ja sairaanhoitopiirit korostavat, että itsehallintoa tulee kehittää uudistuksen toimeenpanossa.

Valtioneuvostolle on jäämässä liian laajat oikeudet puuttua maakuntien päätöksentekoon. Maakunnilla ja vaaleilla valituilla maakuntapäättäjillä tulee olla aidosti itsemääräämis- ja harkintavaltaa. Maakunnat eivät ole valtion aluehallintoa, korostivat Kuntaliiton, maakuntaliittojen ja sairaanhoitopiirien edustajat SuomiAreenan keskustelussa Porissa.

Maakunnilla ei ainakaan aluksi olisi verotusoikeutta ja ne tulisivat siten olemaan täysin riippuvaisia valtion rahoituksesta. Taloudellinen liikkumavara olisi kolmen miljardin euron säästötavoitteen vuoksi pieni.  Valtio ohjaisi voimakkaasti maakuntien palvelujen järjestämistä, palvelujen tuotantoa, hankintoja, tukipalveluja, investointeja ja maakuntien oikeutta tehdä taloudellisia sitoumuksia, kuten ottaa lainaa.

Lakiehdotukset ja niiden kustannusvaikutusten sekä muiden vaikutusten arvioinnit ovat vielä merkittäviltä osin keskeneräisiä ja edellyttävät laajaa jatkovalmistelua. Valtion ohjausta tulee jatkovalmistelussa tarkastella kriittisesti itsehallinnon näkökulmasta.

Suomen Kuntaliitto, maakuntaliitot ja sairaanhoitopiirit sekä kunnat ja kuntayhtymät tulevat antamaan omat lausuntonsa lakipaketista syksyllä. Kuntaliitto edustaa maan kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä. Myös maakuntaliitot ja sairaanhoitopiirit ovat kuntayhtyminä mukana liiton toiminnassa.

Sote- ja maakuntauudistuksen tilanteesta keskusteltiin torstaina 14.7. Porissa Kuntaliiton, maakuntaliittojen ja sairaanhoitopiirien järjestämässä SuomiAreenan tilaisuudessa.

Lisätietoja
toimitusjohtaja Jari Koskinen, Suomen Kuntaliitto, 044 976 4225
maakuntajohtajien puheenjohtaja, Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Jari Parkkonen, 0400 862 977
sairaanhoitopiirien johtajien puheenjohtaja, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga, 06 213 1800

Tagit