Tiedote, 

Kuntaliitto nimitti selvitysryhmän kartoittamaan kuntien ja maakuntien järjestötulevaisuutta

Markku Andersson, Olav Jern, Siv Sandberg

(Kuntaliitto tiedottaa 4.11.2016) Kuntaliitto on perustanut selvitysryhmän, johon liitto on kutsunut kaupunkineuvos Markku Anderssonin, maakuntaneuvos Olav Jernin ja tutkija Siv Sandbergin. Selvitysryhmän tehtävänä on kartoittaa kuntien ja maakuntien tulevaisuutta järjestönäkökulmasta.

Ryhmä kartoittaa Kuntaliiton jäsenten, kumppaneiden ja keskeisten sidosryhmien näkemyksiä siitä, millä tavalla kuntien ja maakuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut tulisi järjestää maakuntauudistuksen toteuduttua.

Tavoitteena on käydä läpi kansainvälisiä – erityisesti pohjoismaisia – kuntien ja itsehallinnollisten alueellisten toimijoiden valtakunnallisia järjestäytymismuotoja edunvalvonnassa ja muissa asioissa. Selvityksen pohjalta hahmotellaan alustava tiekartta Suomeen soveltuvasta mallista kuntien ja maakuntien järjestölliseksi tulevaisuudeksi. Työn on tarkoitus valmistua helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Selvitystyön taustalla on Kuntaliiton valmisteilla oleva strategia vuosille 2017–2021.

Lisätietoja:

Jari Koskinen, toimitusjohtaja, Kuntaliitto, p. 044 976 4225
Markku Andersson, kaupunkineuvos, Kuntaliiton hallituksen I varapuheenjohtaja, selvitysryhmän puheenjohtaja, p. 0400 653 403
Olav Jern, maakuntaneuvos, p. 044 320 6567
Siv Sandberg, tutkija, Åbo Akademi p. 0400 726 380

Tagit