Tiedote, 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen Kuntamarkkinoilla:

Kuntapäättäjille lisää elinvoimatehtäviä

Jari Koskinen Kuntamarkkinoilla 2016

(Kuntaliitto tiedottaa 14.9.2016) Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen uskoo, että ensi keväänä valittavat kuntapäättäjät saavat entistä suuremman roolin tulevaisuuden rakentajina. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnanvaltuustot voivat keskittyä sivistysasioiden lisäksi kunnan elinvoiman kehittämiseen.

– Tulevaisuuden kunnan liikkumavaraa kehittämistehtävissä tulee vahvistaa. Kunnalla pitää olla enemmän valtaa kaavoituksessa tai ympäristölupien päättämisessä. Kaikki työllisyyteen ja työvoimapalveluihin liittyvät asiat voitaisiin myös siirtää kunnille, Koskinen pohdiskeli puoluejohtajien keskustelun aluksi Kuntamarkkinoilla Helsingissä.

Koskinen heitti hallituksen ja opposition puoluejohtajille yhteisen haasteen miettiä asioita, joita voidaan siirtää kuntien vastuulle, jotta niiden mahdollisuudet päättää elinvoimaan liittyvistä tekijöistä paranevat. Hän toivoi tulevalta lainsäädännöltä joustavuutta:

– On tärkeätä hahmottaa erityisesti suurimpien kaupunkiseutujen ja tulevien maakuntien yhteistyö ja roolit elinvoimatehtävissä. Eri alueiden erityispiirteet ja -tarpeet pitää huomioida joustavalla tehtävien toteuttamisella.

Kuntavaaleihin on aikaa runsas puoli vuotta, mutta tulevat ehdokkaat eivät vielä tiedä, mistä tulisivat valtuutettuina päättämään. Sote- ja maakuntauudistus on vielä kovin kesken, ja eri tahtia etenevät lakihankkeet vaikeuttavat kokonaiskuvan hahmottamista.

Huhtikuussa valittavilla kunnanvaltuustoilla ovat aluksi vastuulla myös sosiaali- ja terveysasiat, mutta valtuustokauden aikana nämä vastuut siirtyvät maakunnille. Koskinen vierastaa kuitenkin ajatusta, että kunta ei voisi lainkaan tuottaa sote-palveluita.

– Miten tämä on mahdollista, jos mikä tahansa muu taho voi omistaa esimerkiksi terveyspalveluyrityksiä?

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jari Koskinen, p. 044 976 4225

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista