Tiedote, 

Kuntaliitto budjettiesityksestä:

Kuntatalouden tasapainotavoitteissa pysyttävä

(Kuntaliitto tiedottaa 11.8.2016) Kilpailukykysopimus merkitsee koko Suomen taloudelle kustannussäästöjen lisäksi odotuksia paremmasta talouskehityksestä. Kuntaliitto pitää myönteisenä, että valtiovarainministeriö esitti budjettiehdotuksen tiedotustilaisuudessa, että valtio sovittelee kilpailukykysopimuksen hyötyjen leikkaamista kunnista.

 – Tämänpäiväisen tiedon perusteella on vielä epäselvää, mitkä ovat kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntataloudelle käytännössä, Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio kommentoi valtiovarainministeriön ehdotusta ensi vuoden talousarvioksi.

– Kuntatalouteen vaikuttaa sovitusti kiky-valtionosuusleikkaukset. Lisäksi kunnat menettävät verotuottoja palkansaajien maksumuutosten takia. Tämän kaiken yhteisvaikutuksena on riskinä, että kuntien veronkorotuspaineet kasvavat.

Punakallio muistuttaa, että Sipilän hallitusohjelmassa on sitouduttu vahvistamaan kuntataloutta lukuisin toimin niin, että kuntien alijäämä pienenee noin 0,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuonna 2019.

– On varmistettava, että kilpailukykysopimuksen toteuttaminen ei vaaranna tätä hallituksen asettamaa tavoitetta, hän lisää.

Lisätietoja:
Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio, p. 040 751 5175
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458

Kuntaliiton kuntatalousasiantuntijat:
Kuntatalousyksikön johtaja Ilari Soosalu, p. 050 371 2999
Verotuksen osalta kehittämispäällikkö Jukka Hakola, p. 050 411 7112
Työllisyysasioiden osalta apulaisjohtaja Reijo Vuorento, p. 050 667 41

Tagit