Tiedote, 

Kuntaliitto selvitti:

Maksuton päivähoito yli kolmevuotiaille toisi yli 300 miljoonan euron lisäkustannukset kunnille

(Kuntaliitto tiedottaa 23.8.2016) Kuntaliitto on arvioinut, miten yli kolmevuotiaille tarjottava maksuton varhaiskasvatus vaikuttaisi kuntien talouteen. Laskelmien mukaan muutos lisäisi palvelun järjestämiskustannuksia karkeasti arvioiden noin 100 miljoonaa euroa ikäluokkaa kohti, eli yhteensä vähintään 300 miljoonan euron verran.

Maksuttomuuden myötä päivähoitoon tulevien lasten määrän arvioidaan lisääntyvän noin 18 prosenttia eli yli 38 000 lapsella.

– Kasvavan kysynnän vuoksi tarvittaisiin lisää lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja perhepäivähoitajia kelpoisuusehtojen mukaisesti.  Varhaiskasvatuksen piiriin tulisi niin paljon lisää lapsia, että kaikki eivät mahtuisi nykyisiin tiloihin. Myös nämä seikat tulee ottaa huomioon, kun lasketaan mahdollisen lakimuutoksen kustannuksia, toteaa selvityksen laatinut varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta.

Jos osapäiväistä varhaiskasvatusta tarjottaisiin maksutta kaikille yli kolmevuotiaille, kuntien maksutuottojen arvioidaan vähenevän keskimäärin 20–30 miljoonaa euroa jokaisen ikäryhmän osalta.

Järjestämiskustannukset kasvaisivat 70–90 miljoonaa euroa per ikäryhmä.

– Esiopetusikäisten osalta saattaisi syntyä karkeasti arvioiden 30 miljoonan euron kustannushyöty esimerkiksi kerhotoiminnan osalta. Tämä edellyttäisi kuitenkin erillisiä lakimuutoksia.

Tänään julkaistut Kuntaliiton laskelmat perustuvat oletukseen, että maksuton varhaiskasvatus koskee kaikkia yli kolmevuotiaita lapsia ja että palvelu toteutetaan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisesti.

– Laskelmissa on oletettu, että muutos tehdään portaittain, jolloin kustannusvaikutukset jakautuisivat useille vuosille. Palvelu tarjottaisiin maksutta ensin viisivuotiaille, sitten neljävuotiaille ja lopuksi myös kolmevuotiaille.  Lopulta kaikki yli kolmevuotiaat saavat maksutonta varhaiskasvatusta neljä tuntia päivässä, Lahtinen sanoo.

Varhaiskasvatuksen maksuttomuus edellyttäisi laajoja lakimuutoksia

Jarkko Lahtinen muistuttaa, että jotta muutos voitaisiin toteuttaa, koko perhetukijärjestelmä, mukaan lukien kotihoidontuki, olisi arvioitava uudelleen.

– Maksujärjestelmä olisi uudistettava siten, että maksutuotot vähenevät mahdollisimman vähän, tai sitten palvelujärjestelmän muutos olisi rahoitettava kokonaan muulla tavoin. Myös ryhmäkokosäädöstä ja mitoituksia olisi mietittävä uudelleen.

Olettavaa on, että muutoksen myötä osallistuminen varhaiskasvatukseen lisääntyy. Laskelmat on tehty sen oletuksen mukaan, että tulevaisuudessa 3-vuotiaista varhaiskasvatukseen osallistuu 80 prosenttia, 4-vuotiaista 90 prosenttia ja 5-vuotiaista 95 prosenttia ikäluokasta.

Tällä hetkellä kolmevuotiaista päivähoidossa (koko- tai osapäiväisessä) on 63 prosenttia ikäluokasta. Neljävuotiaista varhaiskasvatukseen osallistuu 68 prosenttia, viisivuotiaista 72 prosenttia ja kuusivuotiaista 69 prosenttia ikäluokasta, esiopetuksessa on lähes koko kuusivuotiaiden ikäluokka.

– Koko muutos ei saisi jäädä kuntien rahoitettavaksi, sillä kokonaisuus on kunnille kokonaan uusi tehtävä.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen, p. 050 3614 526

Faktaa päivähoitomaksuista 

Keskimääräinen laskennallinen kokopäivämaksu on 156,59 euroa ja osapäivämaksu 93,96 euroa.

Korkein mahdollinen maksu 1.8.2016 alkaen on 290 euroa (ennen 283 euroa).

Osapäivämaksu (enintään 5h/päivä) on yleensä n. 60 prosenttia kokopäivähoidon maksusta.

Tagit