Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio Forssassa:

Sote-investointeja ja pitkäaikaisia sopimuksia rajoittava laki niputtaa kaikki investoinnit ja sopimukset yhteen

(Kuntaliitto tiedottaa 11.5.2016) Määräaikainen, kuntien ja kuntayhtymien sote-investointeja ja sopimuksia rajoittava lakiluonnos niputtaisi toteutuessaan yhteen kaikki kuntien pitkäaikaiset sopimukset ja investoinnit samaan nippuun, vaikka vain osaa sopimuksista ja investoinneista voidaan pitää ongelmallisena, huomautti Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio Hämeen liiton ja Kuntaliiton vetovoima- ja kuntapäivässä Forssassa keskiviikkona 11. toukokuuta.

​– Lakiluonnoksessa on ehdotettu että kunta tai kuntayhtymä ei saisi tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia sitoumuksia, jos kokonaiskustannuksessa ylittyisi viiden miljoonan euron raja. Tämä raja on aivan liian alhainen, Tainio totesi.

– Kuntaliitto suhtautuu lakiluonnokseen kriittisesti myös siksi, että se rajoittaa kuntien itsehallintoa ja esitetty toimintamalli johtaisi kattavasti poikkeuslupamenettelyihin, mikä lisäisi byrokratiaa

Myös Kuntaliitto on pitänyt ongelmallisena pitkäaikaisia määräaikaisia ulkoistus- ja hankintasopimuksia, jos niihin ei sisällytetä maakuntien mahdollisuutta myöhemmin irtisanoa maakunnan palveluiden järjestämisen kokonaisuuteen sopimattomat sopimukset.

– Normaaliin sopimusmenettelyyn kuuluvat aina asianmukaiset irtisanomisehdot eikä kuntien ole sopivaa tehdä sopimusjärjestelyitä, joista ne eivät lopulta ole itse oikeudellisessa ja taloudellisessa vastuussa. Kuntaliitto on suositellut irtisanomislausekkeiden sisällyttämistä sopimuksiin, muistutti Tainio.

– Vaihtoehtona esitetylle lakiluonnokselle olisi, että maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö ei automaattisesti turvaisi tietyn ajankohdan jälkeen tehtyjen pitkäkestoisten sopimusten ja investointien siirtymistä maakunnan vastuulle. Tällainen malli merkitsisi, että kunta, joka ei olisi tehnyt sopimukseen asianmukaista irtisanomisehtoa, kantaisi itse sopimusriskin.

Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, p. 050 567 1624 

Tagit