Tiedote, 

Kuntaliiton hallituksen pj. Sirpa Paatero:

Sote-uudistus jäämässä muiden uudistusten varjoon

Sirpa Paatero

(Kuntaliitto tiedottaa 10.2.2016) – Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksia on pohdittu vuosikausia, mutta näyttää tällä hetkellä jo siltä, että sote on uudistuskeskustelussa jo osin jäämässä taka-alalle, sanoi Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero kuntien talous- ja rahoitusfoorumin avauspuheenvuorossaan.

– Mukaan on otettu monenlaista valtion ja myös kuntien toimintojen siirtoja uusille itsehallintoalueille. Uudistus on mittava ja siksi on ymmärrettävää, että kuntatoimijat ovat epäileväisiä aikatauluun ja rahoitusratkaisun löytymiseen, huomautti Paatero.

– Heikosta talouskehityksestä ja valtionosuusleikkauksista huolimatta kuntatalous ylsi tasapainoon viime vuonna. Tämä osoittaa kuntien vastuullista taloudenhoitoa. Siksi kuntatalouden tasapainottamisvaatimukset eivät saa estää järkevien peruskorjaus- ja muiden investointien toteuttamista hallituksen tulevassa kehysriihivalmistelussa. Kuntaliitto katsoo, että pidemmällä aikavälillä investointien omarahoitusosuutta voidaan korottaa.

Kuntien tasapäistäminen epäloogista

– Olemme EU:n harvimmin asuttu maa, jossa kaupunkiseutuja on vain rajallisesti. Siksi se, mikä on hyvä ratkaisu Kainuussa tai Etelä-Karjalassa, ei välttämättä sellaisenaan sovi tiheämmin asutuille seuduille, joissa yksittäinen kaupunki voi olla suurempi kuin moni maakunta. Kuntakentän tasapäistäminen, maassa jossa olosuhteet eri puolilla maata poikkeavat toisistaan, ei ole järkevää, painotti Paatero.

Kuntaliitto on esittänyt, että kuntien ja itsehallintoalueiden tulee voida sopia työnjaosta ja yhdessä tehdä mahdolliseksi tehtävien siirrot kunnan ja itsehallintoalueen välillä.

–  Kunnilla on kykyä hoitaa tehtävänsä laajan itsehallintonsa puitteissa yksin tai yhdessä. Yksi merkittävä osoitus kuntien kyvystä hoitaa haastaviakin kokonaisuuksia on työllisyyden kuntakokeilu, jossa kunnat ottivat vastuulleen vaikeimmin työllistyvien aktivoinnin ja toiminnan järjestämisen, Sirpa Paatero muistutti.

– Vuodenvaihteessa päättyneen kokeilun tulokset olivat hyvin rohkaisevia, sillä työllisyys kehittyi poikkeuksetta paremmin kuin vastaavissa verrokkikunnissa. Kunnat ovat valmiita kantamaan vastuunsa vaikeasti työllistyvien aktivoinnista.

– Tärkeätä onkin, että myös jatkossa kunnat ovat riittävän vahvoja ja niillä on riittävät resurssit ja toimivalta tämän keskeisen asian hoitamiseksi.

Lisätietoja:
Sirpa Paatero, Kuntaliiton hallituksen pj., p. 050 512 1602

Tags