Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio Seinäjoella:

Sote-valmistelu tehtävä yhteistyössä

(Kuntaliitto tiedottaa 15.4.2016) Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio harmitteli perjantaina Seinäjoella sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä kiireessä ja puutteellisilla ja muuttuvilla pohjatiedoilla. Hallituksen viime viikon yhtiöittämislinjaus laittoi taas paljon valmistelua uusiksi.

– Moni asia joudutaan pohtimaan nyt uudelta pohjalta, mikä edellyttää paljon lisää perusvalmistelua. Vaikuttaa mahdottomalta saada kelvollisia lakiesityksiä lausunnoille vielä ennen lomia, kun valinnanvapautta koskevat ratkaisut on tarkoitus tehdä vasta syksyllä, Hanna Tainio totesi Etelä-Pohjanmaan kunnallisjohdon neuvottelutilaisuudessa.

Hallituksen tuoreimmat sote-linjaukset vaikeuttavat myös kuntien jo tekemiä valmisteluja.

– Useilla alueilla valmistelu on jo pitkällä. Valmistelun etenemisen kannalta on erittäin tärkeää, että hallituksen linjausten esille nostamat vielä epäselvät asiat selkiytetään nopeasti, Tainio vaatii.

Tainio korosti, että maakuntien ja kuntien pitää pystyä tulevaisuudessa yhdessä ja paikallisten olojen mukaan hoitamaan väestön hyvinvointia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuun siirtyessä maakuntaan pitää rakentaa yhteistyömuodot kunnan vastuulla oleviin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sivistystoimen palveluihin.

– Kuntaliiton tärkeänä pitämä kuntien ja maakuntien välinen neuvottelumenettely puuttuu vielä hallituksen linjauksista kokonaan. Myös mahdollisuudet sopia palvelujen järjestämisestä keskenään puuttuvat.

– Monet tehtäväkokonaisuudet tulevat sijoittumaan kunnan ja maakunnan rajapintaan, joten yhteistyötä tarvitaan. Ministeriöt ovat joka tapauksessa suositelleet kuntia jatkamaan valmistelua, ja nimenomaan on kannustettu  integraatiotavoitteisiin vastaavan tuotannon suunnitteluun ja tekemään mahdollisimman kevyt hallintorakenne, Tainio muistutti.

Erityisen tärkeää on Tainion mukaan saada selkeyttä yhtiöittämisvelvoitteeseen liittyvistä yksityiskohdista.

– Kansalaisten yhdenvertaisuuteen yhtiöittäminen ei ole ratkaisu esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla. Vaarana on myös pienten yritysten aseman vaikeutuminen ja yleinen asiakasmaksujen nousu sekä kysynnän ja julkisen rahoituksen kohdentuminen kansanterveysnäkökulmasta epätarkoituksenmukaisella tavalla.

Tainio muistutti, että monituottajamalli ja valinnanvapaus edellyttävät tietohallinnolta ja tietojohtamiselta hyvin paljon, muun muassa täydellisen hinta- ja laatutiedon saatavilla olemista. Siihen käytettävissä oleva valmisteluaika ei riitä.

Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, p. 050 567 1624

Tagit