Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio Terveydenhuollon Atk-päivillä Lahdessa:

Tukipalveluiden liiallinen keskittäminen kasvattaa sote- ja maakuntauudistuksen muutoskustannuksia

(Kuntaliitto tiedottaa 24.5.2016) Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa on ehdotettu kansallisia tukipalveluyksiköitä yhteishankintoihin, kiinteistöpalveluihin, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluihin sekä ICT-palveluihin. Maakunnille ja kunnille tulee kuitenkin jättää liikkumavaraan niiden omien tukipalvelutoimintojen järjestämisessä, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio terveydenhuollon Atk-päivillä Lahdessa tiistaina.

− Maakunta- ja kunta-organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä tulee lisätä tehtävien hoitamisessa. Samalla on kuitenkin muistettava, että liiallinen keskittäminen heikentää tehokasta tuotantoa, jäykistää toimintaa ja estää kilpailua, joka on edellytys uusien innovaatioiden synnylle, huomautti Tainio.

− Mikäli tukipalveluja varten perustetaan uusia organisaatioita valtiovetoisesti, synnytetään ainoastaan päällekkäistä hallintoa ja kasvatetaan muutoksesta maakunnille ja kunnille aiheutuvia kustannuksia. Ensisijaista olisi edetä toimiviin rakenteisiin ja käytäntöihin perustuvilla malleilla. Esimerkiksi yhteishankintojen osalta Kuntaliittokonserniin kuuluva KL-Kuntahankinnat Oy:llä voisi toimia myös maakuntien valtakunnallisena yhteishankintayksikkönä tulevaisuudessa.

KL-Kuntahankinnat on jo tehnyt kuntien puolesta kymmeniä kilpailutuksia sellaisista palveluista, jotka ovat siirtymässä maakuntien vastuulle. Tällaisen järjestelyn jatkamisen avulla vältettäisiin kuntien ostovoiman heikkeneminen sekä kalliiden uudelleenkilpailutusten tekeminen maakunnille.

Useita tukipalveluyhtiöitä talous- ja henkilöstöhallintoon

− Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille asetetut tavoitteet ovat sote-uudistuksessa puolestaan saavutettavissa usean tukipalveluyhtiön mallilla, arvioi Tainio.

− Maakunnat voisivat järjestää talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Tuottajien välinen terve kilpailu lisäisi tehokkuutta ja kannustaisi tukipalveluiden tuottamistapojen uudistamiseen.

Osana hallituksen marraskuussa 2015 tekemiä linjauksia on selvitelty maakuntien ICT-palvelukeskuksen muodostamista ja pääministeri Sipilä on maininnut uuden valtionyhtiön perustamisen ratkaisuksi sote-tietojärjestelmien uudistamisen osalta.

− Maakuntien kansallista sote-tietojärjestelmäyhteistyötä tarvitaan, mutta yhden palvelukeskuksen sijaan yhteiset tehtävät kannattaisi mieluummin organisoida useamman organisaation verkostomallilla, totesi Tainio.

− Laajat palvelukeskukset ovat vaikeasti ohjattavissa, sen sijaan verkostomallilla voidaan huomioida erityispiirteet sekä hallittu ja vaiheittainen eteneminen tehtävien organisoinnissa.

− Valtion vahva tuki tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen muutoksen yhteydessä on välttämätöntä, mutta valtionyhtiön sijaan pitäisi neuvotella nykyisen sairaanhoitopiiri- ja kuntakentän kanssa tehtävien sisällöstä ja organisointitavasta. Muutos onnistuu vain yhteistyöllä, Hanna Tainio muistutti.

Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, p. 050 567 1624 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista