Tiedote, 

Kunnat onnistuvat vaikeasti työllistyvien palveluissa

Työllisyyden kuntakokeilua jatkettava mahdollisimman pian

(Kuntaliitto tiedottaa 18.1.2016) Kunnat haluavat jatkaa kokeilua, jossa vaikeimmin työllistyvien palvelujen järjestämisvastuu siirretään kokonaisvaltaisesti kunnille. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kiirehtii kokeilun jatkamista mahdollisimman pian.

– Työllisyyskokeilu ja sitä koskeva kokeilulainsäädäntö on saatava voimaan mahdollisimman pian. Kokeiluun on valittava erityyppisiä alueita. Pääkaupunkiseudulla on mahdollistettava muista alueista poiketen yksittäisen kaupungin mukaan tulo, Kietäväinen totesi vuoden 2016 alussa päättyneen kuntakokeilun ohjausryhmän kokouksen jälkeen 18. tammikuuta.

Kuntakokeiluun osallistuvien kuntien ryhmää on laajennettava siten, että ainakin osassa kokeilualueita mukana tulisi olla nuorisotyöttömät sekä maahanmuuttajat. Tärkeää on, että kokeilussa mahdollistetaan poikkeamat voimassa olevasta lainsäädännöstä.

– Valmisteilla oleva itsehallinnollisten alueiden uudistus ei poista tarvetta tältä kuntakokeilulta. Tulevaisuuden kunnissa elinvoimapolitiikka ja sen olennainen osa työllisyyden hoito tulee olemaan keskeisellä sijalla, Kietäväinen huomautti.

Vuosina 2012–2015 toteutetussa työllisyyden kuntakokeilussa mukana olleille kunnille annettiin vapaus toteuttaa vaikeasti työllistyvien palveluja uusilla ja erilaisilla tavoilla.

Kokeilun tulokset olivat erinomaisia: kokeiluun osallistuneissa kunnissa työllisyyskehitys erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta oli selvästi suotuisampaa kuin niissä kunnissa, jotka eivät osallistuneet kuntakokeiluun. Kuntakokeiluhankkeiden myötä mm. asiakastyö ja -palvelu, työllisyydenhoidon menetelmät, asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa palveluihin sekä yritysyhteistyö ovat kehittyneet ja parantuneet.

Kuntakokeiluhankkeen ohjausryhmä käsitteli tänään asiaa valmistelleen työryhmän raporttiluonnosta. Maan hallitus tekee kokeilun jatkon osalta lopulliset päätökset tammi-helmikuun vaihteessa.

Ohjausryhmässä ovat edustettuina Kuntaliiton Vantaan, Oulun, Rovaniemen ja Janakkalan kuntien edustajat.

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, 0400 486 043
kehittämispäällikkö Erja Lindberg, 050 381 4096

Tagit