Tiedote, 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen Kuntaliiton ja Pirkanmaan liiton kuntapäivässä Tampereella 26.4.2016

Verokatto nostaisi lainojen hintaa ja lisäisi lainanottoa

Verokatto, joka rajaisi vuodesta 2019 lähtien kuntien veroprosenttien ylärajaa, on viime aikoina noussut puheenaiheeksi kuntien sote-palvelujen yhteydessä. Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen puhui tiistaina Pirkanmaan liiton ja Kuntaliiton tilaisuudessa Tampereella. Koskinen muistutti, että tämänsuuntainen kehitys voi tuoda mukanaan odottamattomia seurauksia tulevaisuuden kunnille.

– Vaikka kunnille tulisi määräaikainenkin verokatto, tämä voi vaikuttaa lainanoton hintaan ja tehdä kuntien ottamista lainoista kalliimpia. Verokatto rajoittaa aina kuntien oikeutta päättää taloudestaan. Kuntien lainanotto saattaisi myös lisääntyä, mikäli kunnat eivät itse voi vaikuttaa veroasteeseensa, Koskinen totesi.

Kuntatalousohjelman mukaan taloustavoitteeksi on asetettu lainarahoituksen osuuden pienentäminen ja omarahoitusosuuden kasvattaminen kuntien investoinneissa.

- Lainojen määrän kasvaminen ajaisi meidät päinvastaiseen tilanteeseen verrattuna siihen, mitä julkisen talouden suunnitelmassa on linjattu kuntien taloustavoitteeksi, Koskinen pohti.

Kunnat kantavat vastuunsa tiukassa taloustilanteessa

Koskisen mukaan kuntien pitää saada päättää omista tuloistaan ja veroistaan kokonaisuudessaan, ei ainoastaan kiinteistöverosta. Verokaton asettamista hän ei pidä tarpeellisena.

– Kunnat eivät nosta veroja ilman hyvin vahvoja perusteita. Tiukoissa taloustilanteissa kunnat ovat kantaneet ja kantavat myös jatkossa vastuunsa. Esimerkkinä tästä toimii viimeaikainen hyvä taloudenpito ja henkilöstömenosäästöt. Kuntatalous on jo hyvin lähellä hallituksen asettamaa rahoitusasematavoitetta suhteessa kokonaistuotantoon. Ansiokkaasta talouspidosta on kuitenkin pidettävä kiinni myös hallituskauden loppuvuosina, Koskinen totesi.

Lisätietoja:
Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen, p. 044 976 4225

Tagit