Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio Porissa:

Yhtiöittämisvelvoite sekoittaa sote-pakan

(Kuntaliitto tiedottaa 14.4.2016) – Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen valmistelu otti ainakin aikataulun osalta askeleen taaksepäin viime viikolla, kun maan hallitus linjasi mm. laajasta yhtiöittämisvelvoitteesta maakunnille, arvioi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio. Julkisten sote-palvelujen yhtiöittäminen ei ole kaikilta osin mielekästä.

 – Moni asia joudutaan uudistuksessa pohtimaan nyt uudelta pohjalta, mikä edellyttää paljon lisää perusvalmistelua. Alkuperäinen aikataulu, jonka mukaan lakiesitykset lähetetään lausunnolle vielä ennen lomia, vaikuttaa mahdottomalta, kun valinnanvapautta koskevat ratkaisut on tarkoitus tehdä vasta syksyllä, varatoimitusjohtaja Hanna Tainio totesi Satakunnan kuntapäivässä Porissa torstaina 14. huhtikuuta.

Hallituksen tuoreimmat sote-linjaukset vaikeuttavat myös kuntien jo tekemiä valmisteluja.

– Useilla alueilla, etenkin Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla on valmistelu jo pitkällä. Valmistelun etenemisen kannalta on erittäin tärkeää, että hallituksen linjausten esille nostamat vielä epäselvät asiat selkiytetään nopeasti.

Yhtiöittämisen yksityiskohdat selvitettävä

Erityisen tärkeää on Tainion mukaan saada selkeyttä yhtiöittämisvelvoitteesen liittyvistä yksityiskohdista.

– Jos osa kuntien nyt tuottamista sote-palveluista joudutaan siirtämään julkisille osakeyhtiöille, joita ei vielä ole edes olemassa ja lisäksi on tarkoitus kiintiöidä palvelutuotanto yrityksille ja kolmannelle sektorille, tuloksena on nykyisten hallintohimmelien muuttuminen hämähäkiksi, josta voi olla vaikea saada selkoa, Tainio sanoi.

– Kansalaisten yhdenvertaisuuteen yhtiöittäminen ei ole ratkaisu esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla. Vaarana on myös pienten yritysten aseman vaikeutuminen ja yleinen maksutason nousu sekä kysynnän ja julkisen rahoituksen kohdentuminen kansanterveysnäkökulmasta epätarkoituksenmukaisella tavalla.

– Sote-linjaukseen kuuluu myös se, ettei maakunnan itse tuottamilla palveluilla ole luottamuselinhallintoa. Tätä moni ei ole vielä huomannut.

Tainio muistutti, että monituottajamalli ja valinnanvapaus edellyttävät tietohallinnolta ja tietojohtamiselta hyvin paljon, muun muassa täydellisen hinta- ja laatutiedon saatavilla olemista. Siihen käytettävissä oleva valmisteluaika ei riitä.

Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, p. 050 567 1624

Tagit