Tiedote, 

Naisvaikuttajafoorumin kannanotto tasa-arvosta sote- ja maakuntauudistuksessa:

Yli 100 vuotta naisten tasa-arvon ja hyvinvointiyhteiskunnan puolesta teemaksi kuntavaaleihin

(Kuntaliitto, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS, Tasa-arvoasian neuvottelukunta ja Monika-Naiset liitto tiedottavat 29.9.2016) Kuntien naisvaikuttajafoorumin yhteydessä Helsingissä torstaina Kuntaliitto ja useat eri naisjärjestöt haluavat nostaa sote- ja maakuntauudistuksen tasa-arvokysymykset kuntavaalikeskusteluun.

Uudistuksella on monia vaikutuksia naisten ja miesten tasa-arvoon, paikallisdemokratiaan ja asukkaiden osallistumiseen, palveluihin ja henkilöstöön. Myös naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn uudistuksella on vaikutuksensa.

– Sote ja maakuntauudistus ovat suuria historiallisia muutoksia. Yli 100 vuotta naispoliitikot ovat ajaneet hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Kunnat ovat arjessa toteuttaneet hyvinvointiyhteiskuntaa, jolla on ollut ratkaiseva merkitys naisten asemaan ja tasa-arvon edistämiseen, korostaa Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero.

– Uudistuksen henkilöstövaikutukset kohdistuvat erityisesti naisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä 90 % on naisia. Sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännössä ja toimeenpanossa on huolehdittava, että tasa-arvo etenee eikä mennä taaksepäin.

Naisten ääni kuuluviin niin kuntien kuin maakuntien päätöksenteossa

– On tärkeää saada naisten ääni kuuluviin uusissa päättävissä elimissä ja sote- ja maakuntauudistuksen käytännön toteutuksessa. Kevään 2017 kuntavaalit ovat tasa-arvovaalit.  Naisten osuus, 36 % nykyisistä kunnanvaltuutetuista, on liian alhainen. Kuntavaalien tulokset heijastuvat myös tammikuun 2018 ensimmäisiin maakuntavaaleihin, sanoo Sari Raassina, Tasa-arvoasian neuvottelukunnan puheenjohtaja.

– Kuntapolitiikassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota maahanmuuttajanaisten tasa-arvokysymyksiin. Kuntavaalit ovat erityisen tärkeät vaalit, koska kotipaikkakunnan asiat ovat arkisen elämän kannalta niitä tärkeimpiä. Maahanmuuttajanaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tulisi parantaa suunnitelmallisesti, jotta tämänkin naisryhmän ääni tulee kuulluksi. Vaikka maahanmuuttajanaisten äänestysaktiivisuus oli viime kuntavaaleissa ennakkokäsityksiä korkeampi, vain noin 20 prosenttia heistä käytti ääntään, muistuttaa Monika-Naiset liiton puheenjohtaja Nasima Razmyar.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja maakuntauudistuksessa kuntien tehtävät vähenevät, mutta ne ovat myös tulevaisuudessa merkittäviä päätöksenteon areenoita, kansalaisten peruspalvelujen tarjoajia ja työllistäjiä. Meidän on pidettävä huolta siitä, että naiset osallistuvat jatkossakin kunnalliseen päätöksentekoon sen kaikilla tasoilla ja että kunnat sitoutuvat tasa-arvon edistämiseen, korostaa Eva Biaudet, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja.

Eri väestöryhmien naisten ja miesten hyvinvoinnissa on selviä eroja. Miesten hyvinvointiin vaikuttavat taloudelliset ja sosiaaliset tekijät enemmän kuin naisten. Naisilla iän merkitys hyvinvointiin on suurempi. 

– Eläkeikäisillä naisilla on suurempi köyhyysriski ja 75–84-vuotiaista palvelujen käyttäjistä valtaosa on naisia. Erityisesti iäkkäiden naisten asemaan ja palveluihin on kiinnitettävä uudistuksessa huomiota. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn ja palveluihin on uudistuksessa kunnolla resursoitava, muistuttaa Tiina Tuomela Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKISin puheenjohtaja.

Kuntaliitto, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS, Monika-Naiset liitto ry ja Tasa-arvoasian neuvottelukunta järjestivät Kuntien naisvaikuttajafoorumin 29.9.2016 yhteistyössä Helsingissä Kuntaliitossa.

Lisätietoja:

Kuntaliitto:
Sirpa Paatero, hallituksen puheenjohtaja, p. 050 512 1602
Sinikka Mikola, tiiminvetäjä, erityisasiantuntija, p. 050 342 8218

Monika-Naiset liitto ry
Nasima Razmyar, puheenjohtaja, p. 044 073 8771

Naisjärjestöjen Keskusliitto
Eva Biaudet, puheenjohtaja, p. 050 314 0205

Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS
Tiina Tuomela, puheenjohtaja, p. 050 544 4634

Tasa-arvoasian neuvottelukunta
Sari Raassina, puheenjohtaja, p. 050 523 2808

Muualla verkossa

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista