Tiedote, 

Analyysi äänestysvilkkaudesta:

Äänestysaktiivisuus nousi suurten kaupunkien siivittämänä

(Kuntaliitto tiedottaa 10.4.2017) Suurten kaupunkien asukkaat käyttivät eilisissä kuntavaaleissa äänioikeuttaan selvästi innokkaammin kuin aiemmin, selviää Kuntaliiton analyysista. Tämä oli suurin syy siihen, että äänestysprosentti nousi koko maassa. Äänestysprosentti nousi 0,5 prosenttiyksikköä 58,8, prosenttiin vuoden 2012 äänestysprosentista (58,3 %).

Suurista kaupungeista äänestysaktiivisuus nousi eniten Helsingissä (+ 4,2 prosenttiyksikköä), Turussa (+ 3,4 prosenttiyksikköä) ja Tampereella (+ 3,0 prosenttiyksikköä).

– Helsingissä kuntavaalit käytiin pormestarivaalina, mikä vauhditti äänestämistä tuntuvasti. Myös Tampereella suuret puolueet kävivät tiukkaa kilpailua pormestarivalinnasta, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom toteaa.

– Vaalitulosten perusteella pormestarimallin käyttöönotto näyttäisi lisäävän kiinnostusta äänestämiseen. Malli selkeyttää luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välistä työnjakoa ja antaa kasvot päätöksenteolle, Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen sanoo.

Innokkaimmin äänestettiin Kinnulassa, laiskimmin Kajaanissa

Kuntakohtaiset erot äänestysprosentissa olivat erittäin suuria, kuten aiemmissakin kuntavaaleissa. Erot ovat osin merkittäviä myös samankokoisten kuntien välillä.

Korkein äänestysprosentti oli Kinnulassa, 82,6 prosenttia. Kinnulassa oli koko maan korkein äänestysprosentti myös vuosien 2012 ja 2008 kuntavaaleissa. Myös Luodon kunnassa äänesti yli 80 prosenttia äänioikeutetuista (82,5 %).

Eniten äänestysprosentti nousi Kärkölässä (+ 6,9 prosenttiyksikköä), Närpiössä (+ 4,5 prosenttiyksikköä) ja Helsingissä.

Matalin äänestysprosentti oli Kajaanissa, 49,3 prosenttia. Kajaani on ainoa kunta, jossa äänestysaktiivisuus jäi alle 50 prosenttiin.

Eniten äänestysaktiivisuus laski Siuntiossa (- 9,0 prosenttiyksikköä), Posiolla (- 8,9 prosenttiyksikköä) sekä Isojoella (- 7,1 prosenttiyksikköä).

– Perussuomalaisten kannatuksen lasku on yksi mahdollinen syy äänestysinnon hiipumiseen monessa kunnassa, Marianne Pekola-Sjöblom arvioi.

Äänestysprosentin selkeä nostaminen vaatii uudistuksia

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskisen mukaan äänestysaktiivisuuden selkeä nostaminen vaatii uusia keinoja.

– Äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi olisi kokeiltava ennakkoluulottomasti eri vaalien yhdistämistä, pormestarin valintaa suoralla vaalilla, äänestysikärajan laskemista sekä nettiäänestämisen mahdollistamista, Koskinen sanoo.

Tarkat tiedot äänestysaktiivisuudesta on julkaistu tiedotteen liitteenä olevassa koosteessa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jari Koskinen, Kuntaliitto, p. 044 976 4225
tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto, p. 050 337 5634