Tiedote, 

Arkkitehtuurityöt vuoden parhaita kuntagraduja

(Kuntaliitto tiedottaa 23.11.2017) Suomen Kuntasäätiö on palkinnut viime vuoden parhaana kunta-aiheisena pro gradu -tutkielmana arkkitehti Esko Härkösen työn "Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa”. Lisäksi annetaan kaksi kunniamainintaa. Suomen juhlavuoden kunniaksi vuoden kuntagradut palkitaan nyt tavallista suuremmilla palkintosummilla.

Esko Härkönen saa tutkielmastaan 2 500 euron tunnustuspalkinnon. Ensimmäisenä kunniamainintana arkkitehti Eevamaria Juuti saa 1 500 euron apurahan yhdyskuntasuunnittelun uusia työkaluja selvittäneestä työstään ja toisena kunniamainintana palkitaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti Aapeli Leminen 1 000 euron apurahalla diabeteshoidon kehittämisen kustannusvaikutuksia käsitelleestä tutkielmastaan.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa tehdyt Härkösen ja Juutin tutkielmat vakuuttivat Kuntaliiton asiantuntijat ajankohtaisuudellaan ja käyttökelpoisuudellaan erilaisten kuntien kehittämistyössä.

Härkösen opinnäytetyö keskittyy julkisten rakennushankkeiden alkuvaiheisiin ja tarjoaa aineksia käyttäjälähtöisyyden lisäämiseksi niin, että toiminnallisuus ja taloudellisuus paranevat.

Juuti on tarkastellut elinympäristön suunnittelun ympäristövaikutuksia ja suunnittelijan mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota ja paikkaperustaista massadataa terveyttä edistävien ympäristöjen suunnittelussa.

Lemisen Itä-Suomen yliopistoon tehdyssä opinnäytetyössä on selvitetty, miten tyypin 2 diabeteksen seurannan saavutettavuus ja potilaille aiheutuvat liikkumiskustannukset muodostuvat Pohjois-Karjalan alueella ja miten ne vaikuttavat seurannan kokonaiskustannuksiin.

Gradupalkintoja myönnetty vuodesta 1993

Suomen Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen palkinnut vuosittain parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakanut yhdestä kahteen kunniamainintaa. Tänä vuonna tunnustusten jakaminen siirtyi Suomen Kuntasäätiölle.

Valinta tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen ehdotusten pohjalta. Tänä vuonna saatiin 20 ehdotusta yhdeksästä yliopistosta ja korkeakoulusta.

Tunnustukset myönnetään tutkielmille, joiden aihepiiri on kuntakentän kannalta ajankohtainen ja hyödyllinen sekä tieteellisesti arvioiden ansiokas.

Lisätietoja:

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634

www.kuntasaatio.fi

 

Esko Härkönen

Eevamaria Juuti, p. 0400 928 938, eevi.juuti@hotmail.com

Aapeli Leminen, aapeli.leminen@gmail.com

 

Tutkielmat:

Esko Härkönen, Oulun yliopisto

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201609292854.

Eevamaria Juuti, Oulun yliopisto

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201602061133

Aapeli Leminen, Itä-Suomen yliopisto

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20160917/

 

Lisätietoja Kuntaliiton pro gradu -tunnustuspalkinnosta ja aikaisempina vuosina palkituista töistä.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme