Askeleita oikeaan suuntaan kuntien ja maakuntien itsehallinnon kannalta

(Kuntaliitto tiedottaa 30.6.2017) Kuntaliitto katsoo, että perustuslakivaliokunta on torstaina julkaisemassaan sote- ja maakuntauudistuksen lakipakettia koskevassa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota samoihin asioihin, joihin liitto ja kuntakenttä on koko valmistelun ajan ottanut kantaa.

- Perustuslakivaliokunnan lausunto vastaa keskeisiltä osin Kuntaliiton esittämiä näkemyksiä, jotka koskevat muun muassa kuntien ja maakuntien itsehallinnon edellytyksiä ja tähän liittyen erityisesti yhtiöittämisvelvollisuutta ja julkisten hallintotehtävien siirtoa yksityisille, omaisuusjärjestelyjä sekä uudistuksen toimeenpanon aikataulun realistisuutta, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

- Erityisesti linjaus, jonka mukaan maakuntien ei ole pakko yhtiöittää toimintaansa, tulee selkeyttämään maakuntien roolia sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisten palvelujen turvaajana. Perustuslakivaliokunnan mukaan EU-lainsäädäntö ei vaadi yhtiöittämistä. Kuntaliitto pitää myönteisenä, että sote-valinnanvapautta koskeva laki valmistellaan uudelleen, valinnanvapauden tavoitteet kuitenkin turvaten, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Kuntaliitto pitää merkittävänä perustusvaliokunnan kantaa, jonka mukaan kunnille, kuntayhtymille ja niiden tytäryhtiöille kaavailtu kielto tuottaa sote-palveluita on kunnallista itsehallintoa rajoittava ja siksi arvioitava uudelleen.

Kuntia ja maakuntia on tarkasteltava itsehallinnon kannalta kokonaisuutena. Rahoitusperiaatteen mukaisesti lakisääteisten tehtävien aiheuttamat kustannukset on korvattava täysimääräisesti sekä kunnille että maakunnille. Liitto on myös tyytyväinen siihen, että perustuslakivaliokunta nosti kuntien verotusoikeuden poikkeuksellisenkaan rajoittamisen kynnyksen erittäin korkeaksi.

- On tärkeää, että tämä vahvistettiin nyt yksiselitteisesti perustuslakivaliokunnan lausunnossa. Maakuntien itsehallintoa turvataan muun muassa siten, ettei valtio voi jatkossa ohjata maakuntia väljillä asetuksenantovaltuuksilla, korostaa johtava lakimies Kirsi Mononen.

Kuntien omaisuusasiat nousivat odotetusti perustuslakikysymykseksi

Kuntaliitto pitää erittäin merkittävänä kannanottona sitä, että kuntien omaisuuteen liittyviin omaisuusjärjestelyihin kytketään kuntien itsehallintoa turvaava kompensaatiosääntely ja että tämä on edellytys sille, että omaisuusjärjestelyt voidaan käsitellä tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä.

- Tällä pyritään estämään se, ettei kuntien taloudellinen itsehallinto heikkenisi niin, että kunnilta menisi itsehallinnon ytimeen kuuluva kyky päättää omasta taloudestaan. Kompensaatiosääntely on valmisteltava siten, että se aidosti turvaa tämän. Kuntien taloudellinen itsehallinto, rahoitusperiaate ja omaisuus nauttivat perustuslaillista suojaa, huomauttaa Timo Reina.

Aikataulut saatava realistisiksi – vaiheittainen toteutus tarpeen

Esitetty aikataulu on perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan mahdotonta toteuttaa hallituksen esittämässä muodossa. Arvion taustalla on etenkin huoli siitä, että kansalaisten yhdenvertaisuus vaarantuu.

- Palaute aikatauluista on huomioitava uudistuksen seuraavissa vaiheissa. Lisäaika valmisteluun mahdollistaa paremman tuloksen ja varmistaa, että vältymme kaaokselta, toteaa Hanna Tainio.

- Oleellista on, että muutokset valmistellaan huolellisesti ja kokonaisuuden laaja mittakaava huomioon ottaen. Jatkuva epäselvyys uudistuksen toimeenpanossa aiheuttaa ongelmia ja epävarmuutta maakuntien valmistelussa. Esimerkiksi ICT:n järjestelmät ja tiedonhallinnan työkalut puuttuvat, ja niitä on vaikea saada kuntoon tavoitellussa aikataulussa.

Lisätietoja
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458
Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, p. 050 567 1624
Johtava lakimies Kirsi Mononen, p. 040 569 5511

Katso varatoimitusjohtaja Timo Reinan videokommentti perustuslakivaliokunnan lausunnosta (YouTube)

Tagit