Tiedote, 

Kuntaliitto kehyspäätöksestä:

Hallitus väheksyy kuntien tehostamistoimia

(Kuntaliitto tiedottaa 6.4.2016) Hallituksen kehyslinjaukset kohentavat lievästi kuntataloutta, mutta ratkaisevaa on, saadaanko työllisyys- ja talouskehitys nousuun. Kuntatalouden kestävyyden kannalta on välttämätöntä, että valtio pitää kiinni linjauksestaan vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Kaavaillut julkiset säästöt muualla julkisessa hallinnossa eivät auta kuntatalouden vahvistamisessa.

– Toisin kuin on väitetty, kunnat eivät ole laistaneet julkisen talouden säästötavoitteista. Pääosa kunnista on ottanut käyttöön hallituksen tarjoamat säästömahdollisuudet, minkä lisäksi kunnat ovat sopeuttaneet toimintamenojaan muutenkin rutkasti yli odotusten, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Kietäväinen muistuttaa, että kunnilla on täysi vapaus myös jättää maksukorotuksia tekemättä. Osa kunnista harkitsee lain mahdollistamia korotuksia myöhemmin.

Asiakasmaksujen ja verojen pakkokorotusten sijasta tulisi asianmukaisesti neuvotella kuntatalouden tasapainottamisen toimenpiteistä valtion ja Kuntaliiton kesken.

Kuntatalous on hyvin lähellä hallituksen asettamaa rahoitusasematavoitetta ja kuntien velkaantuminen viime vuonna oli selvästi odotettua vähäisempää. Kietäväinen korostaa, että kunnat ovat hoitaneet julkista taloutta vastuullisesti, eikä valtiontalouden ongelmia voi enää vyöryttää kuntien kannettavaksi.

– Hallituksen saavuttama yhteisymmärrys lisäsäästöistä on sinänsä välttämätön, jotta velkaantuminen saadaan taitettua lähivuosina. Viime vuonna julkinen velka kasvoi 9 miljardia euroa, josta valtion osuus oli peräti 7,2 mrd. euroa ja kuntien 0,9 mrd. euroa. Kuntien velan kasvu on kohdistunut investointeihin toisin kuin valtiolla.

Kotouttamisen korvauksia tarkennettava

Kuntien valtionosuuksiin näyttäisi kehyspäätöksen perusteella kohdistuvan kymmenien miljoonien eurojen lisäleikkaus, joka heikentää kuntataloutta.

Kunnat ovat pettyneitä myös siihen, että kotouttamisen korvauksiin ei saada vieläkään asianmukaista korotusta. Valtion korvaukset eivät kata kotouttamisesta aiheutuneita kustannuksia, mikä vaikeuttaa kuntien halukkuutta vastaanottaa oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita.

Kuntaliitto kiirehtii päätöstä työllisyyden kuntakokeilun jatkamisesta. Tätä kautta kyetään luomaan nykyistä paremmin toimiva työttömien aktivointi ja työmarkkinoille pääsy. Myönteistä on, että peruspäivärahan muuttaminen esimerkiksi starttirahaksi etenee.

Kehyspäätös sisältää hyviä liikenneinfrahankkeita, mutta valitettavasti perusväylänpidosta joudutaan tinkimään.

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, 0400 486 043
pääekonomisti Minna Punakallio, 040 751 5175

Muualla verkossa