Tiedote, 

Helsinki ja Lappeenranta palkittiin ilmastotyöstään

(Kuntaliitto tiedottaa 12.5.2016) Kuntaliitto palkitsi Helsingin ja Lappeenrannan kaupungit niiden ansiokkaasta ilmastotyöstä. Lisäksi myönnettiin yksi henkilökohtainen kunniakirja, jonka sai ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo.

​Helsingin kaupunki sekä sen eri virastot ja liikelaitokset ovat tehneet pitkäjänteistä ja monipuolista työtä ilmasto- ja energiakysymyksissä.

– Helsinki liittyi ensimmäisten joukossa kuntien ilmastokampanjaan vuonna 1997. Tuoreimpina esimerkkeinä ilmastotyöstä ovat kaupungin ilmastotiekartta ja ilmastokatu Iso Roba, palkintoa perusteli Kuntaliiton energiainsinööri Kalevi Luoma.

Elinkeinoelämän kanssa kaupunki tekee yhteistyötä Ilmastokumppanit -verkostossa. Verkosto luo yhteistyötä ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Helsinki on ollut aloitteellinen myös ekologisen ajattelun juurruttamisessa kaupungin työntekijöihin ekotukihenkilö- verkoston luomisessa.

Lappeenrannassa ilmastotyötä tehdään yhdessä

Lappeenrannan kaupunki on tehnyt vaikuttavaa ilmastotyötä useita vuosia. Lappeenranta on ollut mukana Kuntien ilmastokampanjassa vuodesta 2000 ja liittyi Hinku-kuntien joukkoon 2014. Lisäksi kaupunki on liittynyt työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimukseen. Sopimuksen toteuttaminen on edellä tavoitteistaan.

– Lappeenrannassa on saatu tuloksia aikaan yhteistyöllä. Kaupungin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyöllä on kehitetty tapoja, joilla asukkaat ja alueen yritykset hyötyvät uusiutuvasta energiasta. Kampusalueelle rakennetaan Suomen suurin aurinkovoimala.

– Lappeenrannan Energia Oy puolestaan kannustaa yksityisiä kuluttajia mikroluokan energiantuotantoon. Vaikuttavin ja näkyvin tulos on saatu metsäteollisuuden ja kaupungin energiantuotantoyhteistyöllä, jossa kaupungin kaukolämmön tuotanto muuttui biopolttoainepohjaiseksi, Kalevi Luoma kuvaa palkintoperusteluja.

Pirkko Heikinheimo tekee ilmastotyötä kuntien kanssa

Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo on pitkän linjan ilmastovaikuttaja eri tehtävissä ympäristöministeriössä, kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa sekä kansallisissa ilmasto- ja energiastrategioiden laadintatehtävissä kuten mm. valtioneuvoston ilmastonmuutoksen tulevaisuusselonteko 2009.

Hän on osallistunut vuosien varrella asiantuntijapanoksellaan kuntien ilmastokampanjan työhön, erilaisiin Kuntaliiton ilmastotyöhön liittyviin hankkeisiin sekä ilmastokonferenssien ohjelmien suunnitteluun ja päästölaskennan ja ilmastonmuutoksesta viestimisen kehitystyöhön.

– Ideoivana, optimistisena ja kannustavana henkilönä Pirkko on tukenut määrätietoisesti paikallista ilmastotyötä ja kuntien huomioonottamista siinä sekä edistänyt maakunnallisten ilmastostrategioiden laadintaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen huomioimista, Luoma kiitteli.

Lisätietoja:
Kuntaliitto
Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, p. 040 824 4401
Energiainsinööri Kalevi Luoma, +358 500 824 641

Palkintojen saajat
Ympäristöjohtaja Esa Nikunen, Helsingin kaupunki, p. 040-504 5175
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, Lappeenrannan kaupunki p. 0400 815 284
Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo p. 0295 250 078

Tagit