Kehysriihessä ratkaistava sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon pullonkauloja

(Kuntaliitto tiedottaa 21.4.2017) Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisessa valmistelussa eletään poikkeuksellisen kriittistä vaihetta. On välttämätöntä, että hallitus tekee ensi viikon alun kehysriihessä ne resursointipäätökset, jotka ovat välttämättömiä uudistuksen toimeenpanon uskottavuuden kannalta, painotti Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina Etelä-Pohjanmaan liiton ja Kuntaliiton maakuntatilaisuudessa Seinäjoella 21.4.2017.

-    Lisävoimavaroja tarvitaan niin käynnistyvien väliaikaishallintojen toiminnan turvaamiseksi kuin uudistuksessa tarvittavien ICT-järjestelmien rakentamiseksi. 

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun taloudellinen riski kuuluu valtiolle

- Uudistusta valmistellaan tällä hetkellä alueilla tuhansien ihmisten ja satojen työryhmien voimin, tilanteessa, jossa yhtään lakia ei ole hyväksytty eikä kaikkea olennaista lainsäädäntöä ole vielä edes lausuntokierroksella, saati eduskunnan käsittelyssä, huomautti Reina.
 
- Valtion on kannettava ensisijainen taloudellinen riski uudistuksen valmistelusta. Mikäli siirtymä maakuntien esivalmistelusta väliaikaishallintoon viivästyy tai väliaikaishallintoa ei resursoida riittävästi, vaarantaa se koko maakuntien hallitun perustamisen aikataulun. 

- Ilman riittäviä investointeja esimerkiksi ICT-ratkaisuihin myöskään uudistukselle asetetut kustannusten hillintää koskevat hyödyt eivät voi pidemmällä aikavälillä toteutua. Kunnat osallistuvat valmisteluun, mutta niille aiheutuvat kustannukset tulee korvata rahoitusperiaatteen mukaisesti täysimääräisesti. Kyse on kuntien uudesta lakisääteisestä tehtävästä, Reina sanoi.
Reina arvioi puheenvuorossaan myös, että sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua helpottaisi se, että alueellisessa valmistelussa jätettäisiin runsaasti liikkumavaraa muun muassa tukipalveluiden kuten talous- ja henkilöstöhallinnon organisointiin. 

- Itsehallinnollisia maakuntia ei pitäisi kahlita etukäteen lainsäädännöllä pakkoyhtiöihin ja velvoitteisiin käyttää niitä. Siirtymäkauden aikana voidaan hyvin tukeutua nykyisiin tukipalvelujen tuottaja-organisaatioihin. Tärkeää on, että kuntien ja maakuntien yhteinen tukipalvelutuotanto mahdollistetaan laajasti, Reina totesi.

Lisätietoja: Timo Reina, varatoimitusjohtaja, p. 040 555 8458

Maakuntatilaisuuksien aineistot
 

Tagit