Tiedote, 

Kunnan kannattaa itse johtaa taide- ja kulttuuritarjontaansa

(Kuntaliitto tiedottaa 14.2.2017) Kunnalla on vapaus ja vastuu päättää, millaista taide- ja kulttuuritoimintaa se haluaa alueensa asukkaille tarjota. Taide ja kulttuuri paitsi lisäävät paikkakuntalaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, ne myös parhaimmillaan nostavat kunnan imagoa sekä houkuttelevat lisää matkailijoita.

​Aihe on ajankohtainen, koska teatterien, museoiden ja orkesterien valtionosuusjärjestelmä uudistetaan tämän vuoden aikana. Uudistuksen lähtökohtana on, että ihmiset voivat jatkossakin kokea ja saada taide-elämyksiä lähellä asuinpaikkaansa. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että rahoitusjärjestelmää uudistetaan siten, että palvelujen alueellinen saatavuus ja monipuolisuus varmistetaan.

Kunnat ylläpitävät tai tukevat vuosittain yli 500 miljoonalla eurolla paikallista taiteen ja kulttuurin harrastamista, kokemista ja ammatillista tekemistä, joten kuntien rooli on varsin merkittävä.

”Jokaisessa kunnassa kannattaa nyt pohtia, haluaako kunta olla vain toiminnan rahoittaja vai aktiivinen kulttuuripoliittinen toimija. Tarjonta kannattaa räätälöidä sen mukaan, mitä kuntalaiset haluavat kokea taiteen parissa”, sanoo erityisasiantuntija Johanna Selkee Kuntaliitosta.

Selkeen mukaan on tärkeää, että tunnistetaan kuntien merkittävä sivistysrooli. Tämä rooli tulee korostumaan tulevaisuudessa, kun sote-palvelut siirtyvät maakuntatasolle. Kun kunnat omistavat ja avustavat taidelaitoksia ja taiteen eri toimijoita, sillä ylläpidetään pysyvää taidetarjontaa alueilla. Kunnan on mahdollista tukea myös muita, kuin valtionosuuden piirissä olevia toimijoita.

Taidelaitosten valtionosuusjärjestelmää uudistava työryhmä julkaisi työtään ohjaavat periaatteensa 14. helmikuuta. Työryhmän tavoitteena on laatia vuoden 2017 aikana ehdotus rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistella tarvittavat säädösmuutosehdotukset. Kuntaliittoa työryhmässä edustaa Johanna Selkee.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Johanna Selkee, p. 050 435 9420

Muualla verkossa

·       KulttuuriVOS-uudistus (Sitra)
·       Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistus etenee

Tagit