Tiedote, 

Sirpa Paatero kuntien tulevaisuusfoorumissa:

Kunnille taattava riittävät resurssit ja itsenäisyys

(Kuntaliitto tiedottaa 27.4.2016) Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero vaatii kunnille riittäviä resursseja huolehtia tehtävistään suunnitellun sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Etenkin rahoitusperiaatteen toteutuminen ja kuntia koskevan lainsäädäntö vaativat vielä runsaasti yhteistä pohdintaa ja lainsäädäntötyötä.

Sirpa Paatero avasi Kuntien tulevaisuusfoorumin Kuntatalolla Helsingissä keskiviikkona 27. huhtikuuta. Kahdeksannen kerran järjestetty tulevaisuusfoorumi keräsi Kuntatalolle yli 200 kunta-alan asiantuntijaa ympäri Suomen.

– Suunnitellussa uudistuksessa on vielä ratkaistavana useita kuntien tulevaisuuteen vaikuttavia asioita, kuten kiinteistöomistukset, henkilöstön asema yhtiöittämisissä, varainhankinnan, verotuksen ja valtionosuuksien avoimet megaluokan kysymykset, muistutti Paatero

Tulevaisuuden strategiaa tehdään ajassa, jossa globaalisti sekä kansallisesti yhteiskuntien kehitys työpaikkojen, palveluiden ja asukkaiden osalta on keskittymässä maakuntakeskuksiin ja kaupunkiseuduille. Toisena trendinä on sotessa erityistason toimintojen keskittäminen ja lähipalveluissa tapahtuvan integraation syventäminen lähinnä ihmisten elinkaaren mukaisesti.

Muutokset haastavat kuntia strategiatyöhön ja sen kautta rakentamaan tulevaisuutta ja toimintatapoja omia vahvuuksia ja historiaa hyödyntäen.

– Jotta tässä työssä voidaan onnistua, edellytyksenä on aito kuntien kautta toteutuva asukkaiden itsehallinto, jota valtiovalta tukee sen sijaan, että se asettaa sille entistäkin tiukempia esteitä, sanoi Paatero. 

Paatero korosti, että kuntien on oltava merkittäviä toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa muutoksista huolimatta. Palveluja tarvitsevat kansalaiset odottavat tulevaisuuden kunnalta palveluja vähintään samantasoisina kuin nyt.

Kuntaliitto tekee tulevaisuutta

Kuntien ohella myös Kuntaliitto on tiiviisti mukana tulevaisuustyössä, kun liitto uudistaa strategiansa tänä vuonna.

– "Tulevaisuus on tekemisen kysymys" on johtolauseemme kuvaamassa sitä, että kunnilla aktiivisina toimijoina on merkittävä rooli oman toimintaympäristönsä muokkaajana ja tulevaisuutensa tekijöinä.

Lisätietoja:
Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero, p. 050 512 1602

Tagit