Kuntataloudessa ei ole jakovaraa: sopeutustyötä tehtävä yhteisvoimin

(Kuntaliitto tiedottaa 10.8.2017) Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskisen mukaan maan hallitus on tehnyt kuntataloutta koskevia päätöksiä, joiden vaikutuksista ei ole vielä riittävää tietoa. 

– Hallituskaudelle on linjattu erilaisia kuntien menoja karsivia ja tuloja lisääviä toimia osana julkisen talouden sopeuttamista yhteensä runsaalla 700 miljoonalla eurolla. Kuntaliitto tukee tätä tavoitetta. Kesäkuussa toteutetun kuntakyselyn mukaan tavoitelluista säästöistä on tässä vaiheessa koossa vain noin 220 miljoonaa euroa. Kuten Kuntaliiton kysely osoitti, kunnat ovat sopeuttaneet talouttaan merkittävästi myös muilla toimilla ja tämäkin on syytä huomioida.

– Sopeuttamistyötä pitää jatkaa valtion ja kuntien yhteisin toimin, jotta kuntatalouden kestävyydestä voidaan huolehtia, Jari Koskinen totesi Kuntajohtajapäivien avauspuheenvuorossaan Vantaalla 10. elokuuta.

– Nyt on syytä kuunnella kuntia entistä herkemmin niin valtionosuusvähennyksiin liittyvien toimenpiteiden mitoituksessa kuin kasvun ja työllisyyden edistämisessä. Mahdolliset syksyllä esitettävät veromuutokset on kompensoitava kunnille täysimääräisesti hallitusohjelman mukaisesti. Kuntataloudessa ei ole yhtään jakovaraa, vaan niukkuus jatkuu ja edessä on muun muassa kasvavat investointitarpeet, Koskinen sanoi.

Kuntatalouden tasapaino uhkaa heiketä

Kuntien talous tasapainottui viime vuonna selkeästi, mutta tänä vuonna tilanne on toinen. Kilpailukykysopimukseen liittyvien päätösten vuoksi kunnallisveron tuoton ennakoidaan painuvan miinukselle ja valtionosuuksien vähenevän jopa neljä prosenttia. 

– Onneksi varsin vahva alkuvuosi on toistaiseksi kasvattanut lähinnä kuntien yhteisöverotuloja ennakoitua paremmin, mikä tasapainottaa hieman tilannetta. Hallituksen tulee omilla toimillaan varmistaa kuntatalouden kestävyys ja vakaus.

Paikallista sopimista tasapäistämisen sijasta

Jari Koskinen muistutti, että talouden ja toimintojen rakenteet vaihtelevat maamme eri puolilla.

– Jotta alueellinen kokonaisuus voidaan tehokkaimmin varmistaa, on syytä entistä voimakkaammin ottaa huomioon alueelliset eroavaisuudet. Kun alueiden sisälläkin vaihtelu saattaa olla merkittävää, tarvitsemme nykyistä enemmän paikallista sopimista ja vähemmän valtion keskushallinnon ohjauksessa tapahtuvaa tasapäistämistä.

Lisätietoja:
Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen, p. 044 976 4225
 

Tagit