Tiedote, 

Yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki Joensuussa:

Kuntien ja maakuntien edunvalvonta on murroksessa

(Kuntaliitto tiedottaa 10.5.2017) Sote- ja maakuntauudistus muuttaa kuntien, maakuntien ja valtionhallinnon toimintaa. Myös kuntien ja maakuntien edunvalvonta muuttuu, totesi Kuntaliiton yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Kuntaliiton järjestämässä kuntaseminaarissa 10.5.2017.

– Kunnilla ja maakunnilla on yhteiset asukkaat ja alue. Omien tehtäviensä lisäksi niillä on myös paljon yhteisiä tehtäviä ja järjestämisvastuita. Palveluja asukkaille tuottavien organisaatioiden olisi toimittava yhdessä yhteisten asukkaiden etuja ajatellen.

– Asukkaat on pidettävä keskiössä myös muutoksen yhteydessä, muistutti Lamminmäki.

Kuntaliitto selvittää yhteisen järjestön perustamista

Kuntaliitto selvittää mahdollisuutta perustaa kunnille ja maakunnille yhteinen järjestö Kuntaliiton nykyistä toimintaa ja organisaatiota muuttamalla. Lähtökohtana on yhtenäinen kunta- ja maakuntakenttä, joka palvelisi alueen asukkaita ja yhteisöjä. Tällä hetkellä on tehty esiselvitystyötä, johon on kuulunut laaja sidosryhmien kuuleminen.

– Yleinen näkemys kuntien ja maakuntien yhteisestä liitosta on varovaisen positiivinen, ilmenee maaliskuussa valmistuneesta esiselvitysvaiheen väliraportista. Yhteinen liitto kokoaisi kunta- ja maakunta-alan asiantuntemuksen ja resurssit yhteen paikkaan ja sillä olisi vahva edunvalvonta-asema sekä osaaminen kuntien ja maakuntien palvelu- ja kehittämisorganisaationa.

– Sidosryhmiltä saadussa palautteessa huolena on noussut esiin se, miten yhteinen liitto toimisi kuntien ja maakuntien intressiristiriidoissa, sanoi Lamminmäki.

– Jatkovalmistelussa on tarkoitus luoda konkreettisia toimintamalleja, joilla kuntien ja maakuntien yhteisiä asioita ja myös ristiriitakysymyksiä kyetään ratkaisemaan ennakoivasti, jäsentyneesti ja omaehtoisesti.

Tämä vuosi on varattu uuden järjestön esiselvitystyölle. Tarkempi valmistelu uuden järjestön toimintamallista tehdään, kun sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntökokonaisuus valmistuu. Päätökset mahdollisen yhteisen järjestön perustamisesta tehdään ensi vuonna. Toteutuessaan yhteinen järjestö aloittaisi toimintansa vuoden 2019 alusta.

Lisätietoja: Lauri Lamminmäki, yhteysjohtaja, p. 050 303 8379

Maakuntatilaisuuksien aineistot

Tagit