Tiedote, 

Kuntaliitto Tarastin esityksistä:

Kuntiin pitää jäädä elinvoimaan liittyvät tehtävät

(Kuntaliitto tiedottaa 26.1.2016) Ympäristöterveydenhuollon siirtäminen kokonaan itsehallintoalueille ei ole mielekästä tulevaisuuden kuntien roolin kannalta. Kuntaliitto vastustaa ajatusta rakennusvalvonnan viemisestä etäälle kunnan kehittämisestä. Liitto muistuttaa, että kunnan vastuu korostuu elinvoiman sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tätä tukee parhaiten paikallisten olojen huomioon ottaminen rakennusvalvonnassa ja terveydensuojelussa.

Selvityshenkilö Lauri Tarasti esittää, että maakunnille siirtyisivät muun muassa vastuu yritys- ja työvoimapalveluista, maatalous- ja maaseutuhallinnon tehtävät, terveydensuojelun ja tupakkavalvonnan järjestämisvastuu sekä pelastustoimen tehtävät. Myös rakennusvalvonnan järjestämisvastuu siirtyisi maakuntiin, mutta kunnat voisivat edelleen ilmoittaa hoitavansa rakennusvalvonnan itse.

Kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöasiantuntijoiden yhteistyötä ei saa rikkoa

Kuntaliitto pitää tärkeänä että kunnille jää mahdollisuus ottaa niin halutessaan terveydensuojelun tehtävät hoitaakseen. Ympäristöterveydenhuolto on monessa kunnassa organisoitu yhdessä ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa, ja kunnilla tulisi olla mahdollisuus säilyttää tämä kokonaisuus myös tulevaisuudessa.

Kunta luo kaavoituksella ja lupapolitiikalla edellytyksiä elinvoimalleen. Riittävän tonttitarjonnan ja hyvän ympäristön avain on kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöasiantuntijoiden yhteistyö kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamisessa. Tästä syystä kaavoituksen, rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun ja ympäristöterveyden yhteistyötä ei tulisi rikkoa eri organisaatioihin, vaan niiden tulisi voida jatkaa työtään kunnissa lähellä kehitettäviä kohteita.  Kunnassa olisi syytä olla erityisesti omaa rakennusterveysosaamista, joka tukisi kiinteistöjen ylläpidon ja korjauksen suunnittelua.

Ympäristöterveydenhuolto koostuu pääosin kunnalle säädetyistä terveydensuojelun, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä. Toimialan keskeinen tavoite on ihmisen terveyden suojelu ympäristöstä aiheutuvilta haitoilta ja terveyshaittojen arviointi kunnan päätöksenteossa. Kuntaliitto on kannattanut terveydensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamista kunnissa.

Työllisyysvastuuta kuntatasolle

Kuntaliitto kannattaa vaikeimmin työllistyvien työllisyysvastuun siirtämistä kuntiin. Kuntakokeilut ovat antaneet tästä erinomaisia tuloksia ja niitä on syytä jatkaa, kuten hallitusohjelmaankin on kirjattu. Ministeri Lindströmin johtama selvitystyö on juuri päättynyt suosittelemaan vastuun siirtoa. Suurimmat kaupungit ovat valmiita ottamaan koko työllisyyden hoidon itselleen.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jari Koskinen, 044 976 4225
sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen, 050 596 9866
alue- ja yhdyskuntayksikön johtaja Ritva Laine, 050 521 5749
erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, 050 373 8499 (ympäristöterveydenhuolto)
erityisasiantuntija Erja Lindberg, 050 381 4096 (työllisyysasiat)

Muualla verkossa

Tagit