Tiedote, 

Kauppakeskus, lentokenttä, paloasema ja yhteysalus äänestyspaikkoina

Lähes 900 ennakkoäänestyspaikkaa kuntavaaleissa

(Kuntaliitto tiedottaa 9.2.2017) Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 29. maaliskuuta. Tarjoamalla monipuolisesti erilaisia ennakkoäänestyspaikkoja kunnat voivat helpottaa kuntalaisten osallistumista kuntavaaleihin.

​Tyypillisimpiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kirjastot, kunnan- tai kaupunginvirastot ja kauppakeskukset. Epätavallisempia ennakkoäänestyspaikkoja ovat esimerkiksi nuorisokahvila, yhteysalus, uimahalli, lentokenttä ja paloasema.

– Ennakkoäänestämisen suosio on kasvanut tasaisesti, syksyn 2012 kuntavaaleissa 42,4 prosenttia vaalien äänistä annettiin ennakkoon, sanoo Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

– Ennakkoäänestyspaikkojen määrä korreloi vahvasti kunnan asukasluvun ja jonkin verran myös kunnan pinta-alan kanssa, äänestyspaikkojen määrä nousee yleensä kuntakoon kasvaessa. Määrien vaihtelut kuntakokoluokkien sisällä voivat kuitenkin olla suuria.

Huhtikuun 2017 kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoja on Suomen kunnissa yhteensä 893. Syksyn 2012 vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoja oli 883 ja sitä edellisissä vuoden 2008 kuntavaaleissa 889. Määrä on näin ollen pysynyt lähes samalla tasolla ajanjaksolla tapahtuneista kuntaliitoksista huolimatta.

Eniten äänestyspaikkoja on Helsingissä (35) ja Oulussa (25). Keskimäärin jokaista noin 6 000 asukasta kohti on yksi ennakkoäänestyspaikka. Luvut perustuvat oikeusministeriön tietoihin ennakkoäänestyspaikoista.

Äänestää voi maalla, merellä ja lentoasemalla

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, eli toisin kuin varsinaisena vaalipäivänä 9.4.2017 äänestäjän ei tarvitse olla kotipaikkakunnallaan äänestäessään ennakkoon.

Yhteensä 54 kunnassa voi äänestää liikkuvassa äänestyspaikassa; joko kirjastoautossa tai äänestys- tai vaalibussissa. Paraisilla ja Kemiönsaarella voi äänestää myös yhteysaluksella.

– Vaikka liikkuva äänestyspaikka on laskettu yhdeksi äänestyspaikaksi, se voi käydä useammalla kymmenellä pysäkillä tarjoamassa kuntalaisille ennakkoäänestysmahdollisuutta, muistuttaa Pekola-Sjöblom. Esimerkiksi Alajärvellä äänestysbussi pysähtyy 23 pysäkillä, Kemijärven monipalveluauto Kulkuri 27 pysäkillä ja Kouvolan äänestysbussit Regina ja Oravan Matti kaikkiaan 31 pysäkillä.

Äänestää voi myös esimerkiksi huoltoasemalla Sastamalassa, Gesterbyn ja Linnanpellon paloasemilla Sipoossa, uimahallissa Nokialla, teollisuustalon ruokalan kabinetissa Jyväskylässä, Visit Vaasa infopisteessä Vaasassa sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Terminaali T2:ssa.

Useassa suuressa yliopisto- ja ammattikorkeakoulukaupungissa voi myös äänestää oppilaitoksen tiloissa. Tämän mahdollisuuden tarjoavat esimerkiksi Espoo, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku, Tampere ja Vaasa.

– Ennakkoäänestyspaikkojen määrä vaihtelee kunnittain yhdestä 35:ään. Kunnissa on keskimäärin kolme ennakkoäänestyspaikkaa. Tyypillisimmin kunnissa on yksi ennakkoäänestyspaikka, näin on 45 prosentissa kuntia, sanoo Pekola-Sjöblom.

Ennakkoäänestys on ollut käytössä kuntavaaleissa vuodesta 1972 alkaen. Vuoden 2012 kuntavaaleissa ennakkoon äänesti 42,4 prosenttia äänioikeutetuista. Kunnittain ennakkoäänestysaktiivisuus vaihteli Korsnäsin 10,0 prosentista Kaskisten 54,3 prosenttiin. Kaskisten lisäksi myös Lestijärven ja Savukosken kunnissa ennakkoäänestysaktiivisuus ylsi yli 50 prosenttiin.

Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–4.4. Ulkomailla on 125 ennakkoäänestyspaikkaa 78 maassa. Tyypillinen äänestyspaikka ulkomailla on suurlähetystö tai konsulaatti. Espanjassa on kahdeksan ennakkoäänestyspaikkaa, Saksassa, Venäjällä, Thaimaalla ja Yhdysvalloissa on neljä.

Ennakkoäänestää voi missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ajanjakso on kuitenkin lyhyempi osassa ennakkoäänestyspaikkoja. Äänestää voi vain oman kunnan ehdokasta. Ennakkoäänestyspaikkojen sijainnista ja aukioloajoista löytyy tiedot osoitteessa www.vaalit.fi

Lisätietoja:
Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634
Sirkka-Liisa Piipponen, erityisasiantuntija, p. 050 448 3366

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!