Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman kick off -tilasuudessa 11. tammikuuta:

Lasten ja perheiden palveluja kannattaa kehittää heti alueellisesti

(Kuntaliitto tiedottaa 11.1.2016) – Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat tärkeimpiä periaatteita, joiden pitää toteutua lasten ja perheiden palveluissa entistä paremmin. Koska osa lasten ja perheiden palveluista siirtyy itsehallintoalueiden tehtäviksi vuodesta 2019 lähtien, on tärkeää, että näitä palveluita kehitetään alueellisella tasolla jo nyt, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Lasten ja perheiden palveluja kehitetään erillisellä muutosohjelmalla, joka on nimetty yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi. Muutosohjelma käynnistettiin Kuntatalolla järjestetyssä kick off -tilaisuudessa maanantaina 11. tammikuuta.

Muutosohjelman tavoitteena on, että lapset nuoret ja perheet kokevat voivansa paremmin ja pystyvänsä vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa ja palveluihinsa. Muina tavoitteina ovat palvelujen oikea-aikaisuus, vaikuttavuus ja kustannussäästöt.

– Matalan kynnyksen palvelut ovat tärkeitä etenkin lapsiperheille. Palveluja tulee olla helposti saatavissa lapsen kasvuympäristössä. Tulevaisuuden perhepalveluissa keskeisessä osassa on perheiden omien vahvuuksien vahvistaminen, Tainio ennakoi.

Alueelliset kokeilut juurrutettava osaksi pysyvää toimintaa

Muutosohjelmassa käynnistetään kuntakokeiluja, joissa uusia ja jo hyväksi havaittuja käytäntöjä testataan eri puolilla maata. Uusien palvelukokonaisuuksien käynnistämistä tuetaan käynnistysavustuksilla vuosina 2016–2017. Kuntaliitto on mukana koordinoimassa kuntakokeiluja.

Kuntaliitto esittää, että kokeilut toteutetaan heti alusta lähtien alueellisina kunkin maakunnan kuntien yhteistyössä. Näin kokeilut hyödyttävät eniten nyt rakenteilla olevia itsehallintoalueita ja palveluissa pystytään heti ottamaan huomioon kunnan ja itsehallintoalueen väliset rajapinnat.

– Kuntakokeiluista on eniten hyötyä, jos onnistuneet kokeilut saadaan juurrutettua pysyväksi toiminnaksi tuleville itsehallintoalueille. Paremmat palvelukokonaisuudet rakennetaan tehokkaimmin voimassa olevia voimavaroja ja hyviä käytäntöjä hyödyntäen, Tainio sanoo.

– Jos välttämättömien yhteistyörakenteiden luomisessa kuntien ja tulevien itsehallintoalueiden välillä ei onnistuta, ei onnistuta myöskään toivotulla tavalla tuottamaan lapsi- ja perhelähtöistä palvelutoimintaa.

Tainio muistuttaa, että ne toimijat, jotka tekevät eniten töitä perheiden hyvinvoinnin hyväksi, ovat myös tulevaisuudessa suurelta osin kunnissa. Lisäksi tärkeitä toimijoita ovat järjestöt ja muut yhteisöt.

– On pidettävä huolta, että heidän halukkuutensa työskennellä perheiden kanssa säilyy. Lisäksi monissa kunnissa on tehty jo työtä esimerkiksi elinkaarimallin parissa. On varmistettava, että hyvää kunnissa tehtyä kehittämistyötä ei hukata muutosohjelmassa, Tainio muistuttaa.

Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, p. 050 567 1624

Tagit