Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuopiossa:

Maakuntien ja kuntien yhteistyö turvallisuuskysymyksissä varmistettava

(Kuntaliitto tiedottaa 15.11.2017) On riskinä, että maakuntien turvallisuusviranomaiset etääntyvät kunnista tavalla, joka vaarantaa pelastustoimen kuntayhteistyön. Tämä merkitsisi hyvin suurella todennäköisyydellä turvallisuustyön vaikuttavuuden heikkenemistä, mikä heijastuisi kielteisellä tavalla paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuopiossa keskiviikkona.

Puheenvuorossaan Pelastusopiston ja Aluehallintoviraston ITÄ2017 -valmiusharjoituksen seminaarissa Reina painotti tiiviin yhteistyön varmistamista jatkossa.

- Vain kuntia kuuleva pelastustoimi on riittävän vahva lunastaakseen ne odotukset, joita yhteiskunta toimialalle on asettanut, korosti Timo Reina.

Kuntaliitossa pelastustoimen järjestämislain ja pelastuslain lakiluonnosten yksityiskohdat ovat herättäneet huolen siitä, tunnistetaanko pelastuslaitosten kunnille tuottama koko palvelukokonaisuus ja yhteistyön laajuus.

- Myös maakuntauudistuksen jälkeen kunnallisessa päätöksenteossa tehdään toistuvasti päätöksiä ja valintoja, joilla tuotetaan turvallisuutta. Kuntaliitto on esittänyt pelastustoimen säädöksiin lisättäväksi velvoitteen, nykyjärjestelmää vastaavalla tavalla, kuulla kuntia pelastustoimen palvelutasosta päätettäessä, totesi Reina.

Kuntien ja maakuntien keskinäisriippuvuutta ei saa unohtaa

Vaikka kunnat eivät enää maakuntaan siirrettävien tehtävien osalta vastaa toiminnan jatkuvuudesta, ovat kunnat monissa kohdin erittäin tärkeitä yhteistoimintakumppaneita maakunnille.

- Kunta vastaa merkittävästä osasta perusinfrastruktuuria, jonka varassa maakuntien palveluita käytännössä toteutetaan. Kuntien ja maakuntien välillä vallitsee merkittävä keskinäisriippuvuus, jonka vuoksi on tärkeää, että myös jatkossa saadaan varmistettua tiivis yhteistoiminta varautumisen toiminnoissa, eri turvallisuustilanteita silmällä pitäen, huomautti Timo Reina.

-Maakuntauudistuksen alueellista varautumista määrittävässä lainsäädäntötyössä kunnat on kuvattu yhtenä toimijana maakunnan yhteisen varautumiseen toimijajoukossa. Tällä linjauksella ei kuitenkaan varmisteta maakunnallisen pelastustoimen tukea kuntien valmiussuunnittelulle.

Kuntien kannalta tärkeää on varmistaa, että kiinteä yhteistyö pelastustoimen kanssa jatkuu mahdollisimman häiriöttä yli murroskauden ja siitä eteenpäin. Tämän yhteistyön merkitys on Eduskunnan käsittelyssä olevassa pelastustoimen järjestämislakiluonnoksessa jäänyt huomioimatta todennäköisesti sen vuoksi, että luonnoksessa ei ole lainkaan arvioitu esityksen kuntavaikutuksia.

- Vastaavalla tavalla, kun kunta tarvitsee turvallisuussuunnittelussa turvallisuusviranomaisen tuottamia tietoja, tarvitsevat turvallisuusviranomaiset kuntien tietoja turvallisuusympäristön muutoksia seuratessaan sekä ennakoidessaan tarvittavia toimenpiteitä.

 

Lisätietoja:
Timo Reina, varatoimitusjohtaja, p. 040 555 8458

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista