Maakuntien verotusoikeuden toteuttamisvaihtoehdot ja vaikutukset selvitettävä kunnolla

(Kuntaliitto tiedottaa 9.5.2017) Mitä pidemmälle sote- ja maauudistuksen yksityiskohtien valmistelu on edennyt, sitä hankalammaksi valtion budjettiin perustuva rahoitusmalli on osoittautumassa maakuntien itsehallinnon, päätöksenteon läpinäkyvyyden ja kannustimien kannalta, arvioi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina Kainuun liiton ja Kuntaliiton maakuntatilaisuudessa Kajaanissa tiistaina.

- Maakuntien mahdollisuus omien varojen keräämiseen onkin tärkeä selvittä perusteellisesti ja kiihkottomasti uudistuksen seuraavaa vaihetta varten, painotti Reina.

- Eduskunnassa olevan hallituksen esityksen mukaan maakuntien rahoitus tulisi käytännössä kokonaan valtion budjetista, mutta kansainvälisten vertailujen mukaan paikallis- ja aluehallinnolla on yleensä vähintäänkin osittainen omaan verotusoikeuteen perustuva rahoitus. Suomi joutuukin tekemään maakuntien tulopohjaa koskevan varauman Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan.

Puheenvuorossaan Reina muistutti myös, että samalla merkittävä osa verotuloja siirtyy kunnallisen itsehallinnon piiristä osaksi valtion budjettitaloutta.

- Maakunnan omien varojen puuttumisen vuoksi myös kannustimet toiminnan tehostamiseen ovat jäämässä vähäisiksi. Se vaarantaa uudistukselle asetettuja kustannusten hillinnän tavoitteita eikä palvele julkisen talouden kokonaisuuden etua.

- Maakunnat joutuvat myös varsin tiukkaan valtion ohjaukseen taloudesta ja investoinneista päätettäessä. Tämä saattaa aiheuttaa jännitteitä sekä maakunnan ja valtion, mutta myös kuntien ja maakuntien yhteistyöhön, Reina totesi.

Selvitys maakuntien rahoitusjärjestelmästä työn alla

Vaihtoehtoiset tavat toteuttaa maakuntien omien varojen kerääminen ovat jääneet uudistuksen valmistelussa ja julkisessa keskustelussa varsin vähälle huomiolle. Myöskään maan hallitus ei ole vielä käynnistänyt linjaamaansa, maakuntien verotusoikeuden toteuttamiseen liittyvää selvitystä.

Tämän vuoksi Suomen Kuntaliitto, Kuntarahoitus, Keva, KT Kuntatyönantajat ja Avainta ry. ovat päättäneet tilata Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoululta selvityksen tulevien maakuntien rahoitusjärjestelmästä.

- Tutkimushankkeen tavoitteena on hahmotella, minkälainen järjestelmä sopii parhaiten tulevien maakuntien toiminnan rahoittamiseksi Suomessa. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti maakuntien omien varojen malleja, kun huomioidaan maakuntien itsehallinto, taloudellinen tehokkuus ja kannustinvaikutukset. Hankkeessa selvitetään myös millä eri tavoilla itsehallinnollisten alueiden rahoitus on toteutettu eri maissa, etenkin Pohjoismaissa, Reina kertoi.

Tutkimuksen lopputuloksena on raportti, jossa arvioidaan mahdollisten rahoitusmallien toteuttamiskelpoisuutta sekä etuja ja ongelmatekijöitä maakunnan toiminnan, tehtävän ja taloudenhoidon kannalta. Loppuraportti julkaistaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja
Timo Reina, varatoimitusjohtaja, p. 040 555 8458
 

Tagit