Tiedote, 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen Kokkolassa:

Omaisuusjärjestelyt eivät saa heikentää kuntataloutta

(Kuntaliitto tiedottaa 10.5.2017) Kuntien ja maakuntien omaisuusjärjestelyt uhkaavat heikentää kuntien varallisuusasemaa. Kuntasektorilta on siirtymässä maakunnille arviolta noin 2 miljardin edestä varallisuutta korvauksetta sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen varoittaa siirron seurauksista kuntataloudelle.

– Omaisuuserien vastikkeeton siirto vaikuttaa negatiivisesti kuntien riski- ja luottoluokituksiin, luottokelpoisuuteen sekä lainarahoituksen hintaan tulevaisuudessa. Omaisuusjärjestelyt vaarantavat myös kuntien mahdollisuuksia vastata niille jäävien palvelujen rahoittamisesta 2019 jälkeen, toteaa Koskinen.

Koskinen puhui Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuudessa Kokkolassa keskiviikkona 10.5.

Hallituksen esityksen mukaan maakunnille siirtyvät tehtävät liittyvä kuntien irtain omaisuus sekä sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja maakunnan liittojen koko omaisuus velkoineen. Kuntien omistukseen jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat ja kiinteistöt maakunnilla olisi velvollisuus vuokrata kolmeksi vuodeksi.

– Siirtymäkauden jälkeen mahdollisesti tyhjilleen tai vajaakäytölle jäävistä kiinteistöistä ei saa aiheutua kunnille taloudellisia vaikeuksia, sanoo Koskinen.

Kuntaliitto on vaatinut, että omaisuusjärjestelyjen taloudelliset vaikutukset korvataan kunnille täysimääräisesti esim. kohdennettujen avustusten muodossa.

– Kuntaliitto on koko uudistuksen valmistelun ajan lähtenyt siitä, että kuntien varallisuusasema ei saa omaisuusjärjestelyjen seurauksena heikentyä ja omaisuusjärjestelyihin liittyvät riskit tulisi kohdentaa tasapuolisesti eri osapuolille, sanoo Koskinen.

Kuntaliitto katsoo, että maakunnalle tulisi siirtää kaikki kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvä omaisuus. Siirtyvästä omaisuudesta tulisi maksaa kunnille korvaus. Maapohjat jätettäisiin kuitenkin kuntien niin halutessa siirron ulkopuolelle.

Kuntien omaisuudensuoja perustuu rahoitusperiaatteeseen ja verotusoikeuteen eli kuntien perustuslailla turvatun verotusoikeuden perusteella hankkiman omaisuuden suojaan. Lähtökohtana myös useimmissa aikaisemmissa valtion ja kuntien välisissä toteutetuissa omaisuuden siirroissa myös muissa Pohjoismaissa on ollut myös, että omaisuutta luovuttanut taho on saanut korvauksen. 

Lisätietoja
Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen p. 044 976 4225

Maakuntatilaisuuksien aineistot

Tagit