Tiedote, 

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta Sivistystoimen neuvottelupäivillä

Perusopetusta uudistettava kokonaisvaltaisesti

Hyvä koulu kuvituskuva

(Kuntaliitto tiedottaa 4.10.2017) Kuntaliitto avaa keskustelun peruskoulun kokonaisvaltaisesta kehittämisestä tänään 4. lokakuuta Sivistystoimen neuvottelupäivillä Helsingissä. Kuntaliiton mielestä perusopetuslakia on uudistettava ja samalla on muotoiltava perusopetuksen keskeiset periaatteet uudelleen.

– Kuntaliitto haluaa aktivoida erityisesti koulutuksen järjestäjiä eli kuntia, kuntien päättäjiä, sivistysjohtajia, rehtoreita ja opettajia, keskustelemaan perusopetuksen haasteista ja uudistamistarpeista. Toivoisimme, että muutkin koulutuksen kentän toimijat ja päättäjät liittyisivät keskusteluun avoimesti miettimään peruskoulun tulevaisuuden suuntia, opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta sanoi Sivistystoimen neuvottelupäivillä Helsingissä 4. lokakuuta.

Suomen Kuntaliitto avaa tämän keskustelun tänään avaamalla oven perusopetukseen teemalla ”parhaasta on tehtävä vieläkin parempi”. 

– Nostamme keskusteluun kysymyksiä perusopetuksen kehittämisen tarpeista 2020-luvulle, opettajuudesta, oppivelvollisuudesta, opetuksen resursseista ja johtamisesta.

Päivärinta muistuttaa, että maailman parhaat PISA-tulokset on tehty julkisessa, kuntien ylläpitämässä peruskoulussa.
 
– Olosuhteet muuttovoittoisen ja monikulttuurisen pääkaupunkiseudun kouluissa eroavat suuresti pienten muuttotappioisten maaseutukuntien olosuhteista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö opetus olisi yhtä hyvää molemmissa. Haasteet ja oppilaiden tarpeet vain ovat hyvin erilaiset. Paikallisesti tiedetään, miten opetus kannattaa järjestää erilaisissa olosuhteissa. 
 
– Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että jokaisessa koulussa lapsi saa hyvää tukea kasvuunsa ja oppimiseensa riippumatta taustastaan kuka tahansa voi ponnistaa opinnoissaan kuinka pitkälle tahansa.
 
Kuntaliitto kutsuu keskustelemaan perusopetuksen kehittämisestä Twitteriin aihetunnisteella #hyväkoulu. Lisätietoja www.kuntaliitto.fi/hyvakoulu
 
Lisätietoja:
Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta, p. 050 590 4796