Tiedote, 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen:

Suomi tarvitsee usean vaalikauden mittaisen infraohjelman

Jari Koskinen

(Kuntaliitto tiedottaa 22.3.2017) Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen sanoo, että Suomi tarvitsee usean vaalikauden mittaisen infraohjelman muiden Pohjoismaiden tapaan. Myös liikenneinfran budjetointia tulisi kehittää siten, että se tukee infran pitkäjänteistä suunnittelua ja toteutusta, esimerkiksi muodostamalla liikenneinfralle oma kehysmenettely.

– Maassa, jossa on niukat resurssit, pitäisi yksissä tuumin pystyä muodostamaan kokonaiskuva siitä, miten liikenneverkko tukee eri alueiden ja samalla koko maan saavutettavuutta, kehitystä ja talouskasvua.

Koskinen esittää, että eduskunta päättäisi 12 vuoden infraohjelmasta ja tarkennukset tehtäisiin hallituskausittain.

– Infraohjelma, joka ulottuisi useamman hallituskauden yli, tukisi myös kuntien maankäytön pitkäjänteisempää suunnittelua. Samalla se toisi elinkeinoelämän toimintaympäristöön ennustettavuutta ja tukisi talouskasvua, Koskinen toteaa.

MAL-sopimusten jatkuvuus tärkeää

Jari Koskinen toteaa, että myös MAL-, eli maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset suurimmilla kaupunkiseuduilla tarvitsevat pitkäjänteisempää näkymää tulevaisuuteen.

– MAL-sopimusten tavoitteita ja toimenpiteitä voitaisiin jatkossa kytkeä pitkän aikavälin infraohjelmaan, jos sellaiseen päästään. Tämä edistäisi strategista maankäytön suunnittelua ja asuntotuotannon ohjelmointia ja siten myös talouskasvua.

Koskinen muistuttaa, että kasvukeskusten maankäyttö ja asuntopolitiikka sekä niiden väliset yhteydet ovat avainasemassa talouskasvun ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta.

 

Lisätietoja:
Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen p. 044 976 4225

Jari Koskinen puhui 22.3.2017 tiedotustilaisuudessa, jossa julkistettiin selvitys Liikenteen infrastruktuuri tulevaisuuden mahdollistajana. Selvityksen tilasivat WSP Finlandilta INFRA ry, Rakennusteollisuus RT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Kuntaliitto, Liikennevirasto, Metsäteollisuus, SAK, STTK ja MTK.