Tiedote, 

Toive kunnille:

Uudet kansalaiset mukaan viettämään Suomen 100-vuotisjuhlaa

(Sisäministeriö, Kuntaliitto ja Maahanmuuttovirasto tiedottavat 4.1.2017) Sisäministeriö, Kuntaliitto ja Maahanmuuttovirasto ovat lähettäneet kaikille Suomen kunnille suosituksen uusien Suomen kansalaisten huomioimisesta kunnissa Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.

​Jokainen kunta tai seutukunta voi järjestää uusille kansalaisilleen oman näköisensä juhlan. Se voi olla luonteeltaan mitä tahansa kahvitilaisuudesta seminaariin tai kantaväestön ja uusien kansalaisten yhteisestä pesäpallo-ottelusta muunlaiseen yhteiseen tekemiseen. Mikä ikinä tuntuukaan sopivalta ja kotoisalta.

Tärkeintä on kohtaaminen Suomi 100 -juhlavuoden ”Yhdessä”-teeman mukaisesti: tutustutaan uusiin kansalaisiin, tehdään paikallisesti näkyväksi, keitä he ovat ja pohditaan yhdessä, mitä suomalaisuus tänä päivänä on!

Maahanmuuttovirasto on tilannut Väestörekisterikeskukselta kuntakohtaiset tiedot kaikista täysi-ikäisistä kuntien asukkaista, jotka ovat saaneet vuoden 2016 kuluessa Suomen kansalaisuuden, ja kunnat voivat pyytää tiedot veloituksetta Maahanmuuttovirastolta.

Uusia kansalaisia vuosittain noin 10 000

Suomen kansalaisuus saadaan perustuslain mukaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella. Sen lisäksi kansalaisuus voidaan myöntää hakemuksen tai ilmoituksen perusteella. Kansalaisuutta hakee vuosittain noin 12 000 henkilöä, ja myönteisen päätöksen hakemukseensa saa noin 10 000 henkilöä. Suurimmat kansalaistetut ryhmät ovat vuosina 2015–2016 olleet venäläiset, somalialaiset, irakilaiset, virolaiset ja afganistanilaiset.

Osa kunnista tai seutukunnista (esimerkiksi Turun seutu) on jo pitkään järjestänyt kansalaisuuden saaneille asukkailleen vuosittain juhlan kansalaistamisen kunniaksi. Suurin osa uusista kansalaisista on kuitenkin jäänyt tähän asti vaille vastaavaa huomionosoitusta.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa kansalaisuuden saaminen on aina ollut juhlan arvoinen asia, ja Ruotsissa vuosittaiset kansalaisuusjuhlat on säädetty vuodesta 2015 alkaen pakollisiksi kaikissa kunnissa.

Onnittelukirje juhlavuoden kansalaisille

Maahanmuuttovirasto lähettää lisäksi jokaiselle vuoden 2017 kuluessa myönteisen päätöksen kansalaisuushakemukseensa saavalle henkilökohtaisen onnittelukirjeen kansalaisuuden saamisen johdosta.

Lisätietoja: 

Maahanmuuttovirasto: viestintäpäällikkö Hanna Kautto, puh. 0295 433 169, etunimi.sukunimi@migri.fi
Kuntaliitto: viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä, puh. 09 771 2010 tai 050 66743, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
Sisäministeriö: viestintäjohtaja Mika Mäkinen, puh. 0295 488 230 tai 050 555 3425, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Tagit