Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio:

Valinnanvapaus uhkaa uudistuksen tavoitteita

(Kuntaliitto tiedottaa 15.2.2017) − Valinnanvapaus on kannatettava periaate, mutta sote-uudistuksen tavoitteita se uhkaa: riskeinä ovat kustannusten nousu, asiakaslähtöisen integraation ja yhdenvertaisuuden häviäminen sekä palvelujen tuottajien oman edun mukainen asiakkaiden ohjaaminen, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

​Tainio puhui keskiviikkona kuntien sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivillä Helsingissä. Kuntaliitto valmistelee kunnille tukimateriaalia sote-uudistuksen valinnanvapauslainsäädännön lausuntoja varten. Lausuntoaika päättyy 28. maaliskuuta.

- Laadulla kilpaileminen parantaa palvelujen tasoa, siitä on tutkittua tietoa. Niillä alueilla, joilla asukaspohjan ansiosta on toimivat markkinat, valinnanvapaus lisää asiakaslähtöisyyttä ja palvelun tuottajien erikoistuminen parantaa palvelua. Markkinoita ei kuitenkaan synny kaikkialle, eikä kaikilla ole kykyäkään käyttää valinnanvapautta oman etunsa mukaisesti, Hanna Tainio totesi.

− Tästäkin syystä myös kunnilla tulee olla mahdollisuus tuottaa omistamissaan yhtiöissä valinnanvapauden piirissä olevia palveluita. Toisaalta maakunnilla pitää olla oikeus päättää palvelutuotannosta alueellisten olojen mukaan.   

Tainio korostaa kuntien ja tulevien maakuntien yhteistyötä monissa toiminnan liittymäkohdissa. Keskeistä on tunnistaa yhteisten asukkaiden tarpeet.

Kuntaliiton valmistelema kehittämisaloite päätyy toteamaan, että maakuntalakiluonnoksessa esitetty neuvottelumenettely valtuustokausittain on riittämätön yhteistyöstä ja työnjaosta sopimiseksi. Paikallisista tarpeista lähtien tarvitaan lyhyemmän aikavälin suunnittelua ja kenties erityiset kunta-asiamiehet vastaamaan maakuntien kuntayhteistyön toimivuudesta.

Kuntaliitto järjestää yhdyspintaseminaarin 30. maaliskuuta. Seminaari on osa Kuntaliiton muutostukea kunnille, kuntayhtymille ja tuleville maakunnille.

− Yhteistyö ja sopiminen havaittujen yhdyspintojen hoitamiseksi on otettava mukaan sekä valtakunnalliseen että alueelliseen muutosvalmisteluun. Liian jäykkä hallinnollinen toimivaltaraja kunnan ja maakunnan välillä uhkaa aiheuttaa palveluaukkoja ja toisaalta päällekkäisyyksiä, Tainio sanoi.

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, 050 567 1624

Tagit