Vapaaehtoinen suositussopimus vähensi puhdistamojen ravinnekuormitusta

(Kuntaliitto ja Ympäristöministeriö, Vesilaitosyhdistys  tiedottavat 28.6.2017) Jätevedenpuhdistamot onnistuivat vähentämään vesiä rehevöittäviä fosforipäästöjään 27 prosenttia ja typpipäästöjään 10 prosenttia vuosien 2005-2007 keskimääräisestä kuormituksesta vuoteen 2015. Puhdistamot täyttivät verrattain hyvin tavoitteet, jotka niille asetettiin ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Vesilaitosyhdistyksen solmimassa suositussopimuksessa. Fosforin osalta vähennystavoitteet jopa ylittyivät.

Suositussopimus on ensimmäinen vapaaehtoinen valtakunnallinen vesiensuojelusopimus. Sopimuksessa asetettiin tavoitteita ja aikataulu yhdyskuntien jätevesipäästöjen vähentämiseksi.

”Suomessa on yli 500 yhdyskuntien jätevesiä puhdistavaa laitosta, joten niiden merkitys vesiensuojelussa on suuri. Sopimuksella kannustettiin vesihuoltolaitoksia vapaaehtoisesti puhdistamaan jätevesiä tehokkaammin kuin ympäristölupa edellyttää, neuvotteleva virkamies Ari Kangas ympäristöministeriöstä kertoo.

Suositussopimuksessa linjattiin myös yhteisesti edistettävistä tutkimus- ja kehittämiskohteista.

”Tutkimus- ja kehittämistyötä tehtiin onnistuneesti muun muassa jätevedenpuhdistamoiden tekniikan selvittämiseksi, ympäristölupavalvonnan tietojärjestelmän hyödyntämiseksi sekä riskienhallinnan edistämiseksi puhdistamotoiminnassa”, vesiasiain päällikkö Saijariina Toivikko Vesilaitosyhdistyksestä avaa.

Sopimuksen toteutumista seurataan säännöllisesti

Sopimuksen toteutumista on seurattu säännöllisesti koko sopimuskauden ajan. Sopimuksen jatkamista arvioidaan parhaillaan. Osapuolet ovat keskustelleet siitä, että vapaaehtoisia toimia voitaisiin tarkastella esimerkiksi vesienhoidon toimenpideohjelmia laadittaessa ja että suositussopimuksen kausi olisi jatkossa sama kuin vesienhoitosuunnitelman.

Tiedotteen ensimmäistä kappaletta täsmennetty 29.6.2017 klo 16:15.

Lisätietoja

Suositussopimuksen tavoitteiden toteutuminen
Ari Kangas, neuvotteleva virkamies, Ympäristöministeriö, puh. 0295 250 340, etunimi.sukunimi@ym.fi
Saijariina Toivikko, vesiasiain päällikkö, Vesilaitosyhdistys, puh. 040 849 7434, etunimi.sukunimi@vvy.fi
Tuulia Innala, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, puh. 040 572 2120, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

 

 

Tagit