Julkisten hankintojen palvelut yhteen yhtiöön

kuvituskuva KL-Kuntahankintojen ja Hanselin logoista

(Kuntaliitto tiedottaa 24.5.2018) Julkisten hankintojen osaamista kootaan Suomessa yhteen yhtiöön. Jatkossa valtion, kuntien ja perustettavien maakuntien yhteishankinnat on mahdollista hoitaa samasta paikasta. Näin saadaan kehitettyä hankintaosaamista ja yhdistettyä ostomäärät suuremmaksi kokonaisuudeksi, mikä tehostaa hankintaa ja säästää veroeuroja. Muutos mahdollistaa myös yhtenäisemmät modernit toimintatavat julkisissa kilpailutuksissa, mikä helpottaa kaikkien yritysten, myös pienten, osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin.

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunta päätti 24.5.2018, että KL-Kuntahankinnat Oy yhdistyy Hansel Oy:hyn. Asia on käsitelty myös talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 18.5.2018. Yhdistymisen jälkeen yhtiön omistajat ovat valtio ja Suomen Kuntaliitto ry, ja se aloittaa suunnitelman mukaan toimintansa alkuvuodesta 2019. Järjestelyn toteutuminen edellyttää Hansel-lain muutosta sekä eduskunnan suostumusta. Lakimuutoksen ja eduskuntakäsittelyn aikataulu vaikuttaa keskeisesti sulautumisen kokonaisaikatauluun.

Parempia julkisia hankintoja

Hankintatoimen strateginen johtaminen ja hankintaosaamisen parantaminen ovat nyt voimakkaasti esillä. Hankintojen organisoinnin ja päätöksenteon tueksi tarvitaan myös yhä tarkempaa tietoa siitä, miten veroeuroja käytetään. Näiden asioiden edistäminen on ollut keskeinen syy yhden yhteishankintayksikön perustamiselle.

– On hienoa, että muutoksen myötä kahden yhtiön osaajat pääsevät yhdistämään kokemuksensa, ja kehittämään yhdessä toimintatapoja entistäkin paremmiksi. Avainsanoja kehittämistyössä ovat suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja automaatio, luettelee Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala.

Ammattimaisesti hoidettu hankintatoimi edellyttää tuoteosaamisen lisäksi hankintalainsäädännön, asiakastarpeiden ja markkinan syvällistä tuntemusta. Yhteishankintayksikön tekemissä kilpailutuksissa kiinnitetään huomiota myös muun muassa hankintojen vastuullisuuteen sekä innovatiivisuuden edistämiseen.

Hanselin ja KL-Kuntahankintojen yhdistyminen mahdollistaa hankintoihin liittyvien prosessien ja työvälineiden nopeamman digitalisoinnin, mikä sujuvoittaa ja tehostaa toimintaa sekä hankintayksiköissä että toimittajayrityksissä. Myös monipuolisten hankintatoimen kehittämispalvelujen tarjoaminen aiempaa laajemmalle asiakaskunnalle alkaa asteittain.

Yhteishankintayksikkö edistää kilpailua

Suurimmat tehokkuushyödyt ja säästöt yhteishankinnoissa saavutetaan, kun hankitaan sellaisia tuotteita ja palveluita, joita ostetaan paljon, ja jotka ovat vakioitavissa. Näissä on mahdollista saavuttaa suurimmat säästöt, joita julkisilta hankinnoilta laadullisten seikkojen rinnalla odotetaan. Kuntien ja valtion hankintoja tehdään vuodessa noin 35 miljardilla eurolla, ja yhdistyneen Hanselin osuudeksi tästä arvioidaan noin kolme miljardia. Yhteishankintojen säästöpotentiaalin on arvioitu olevan jopa yli 20 prosenttia.

Yhteishankintayksikkö Hansel edistää omissa hankinnoissaan monin keinoin markkinoiden toimivuutta. Yhteishankintoja voidaan esimerkiksi jakaa alueellisesti tai useammille tavaran- ja palveluntoimittajille, jotta kilpailua syntyisi mahdollisimman paljon. Hankintoja kilpailutetaan edelleen myös paikallisesti.

– Yhdistymisellä on saavutettavissa huomattavia hallinnollisia säästöjä ja varmuutta, kun puitesopimukset jatkossa kilpailutetaan aina samalla tavalla. Tällä helpotetaan toimittajayritysten osallistumista tarjouskilpailuihin, kun käytössä ovat vakiintuneet toimintatavat ja järjestelmät, kuvailee toimitusjohtaja Raili Hilakari KLKuntahankinnoista.

Tanskassa ja Itävallassa valtiolla ja kunnilla on ollut jo pitkään yhteiset yhteishankintayhtiöt. Vaikutukset ovat olleet myönteisiä. Myös EU:n hankintadirektiivi kannustaa julkista hankintasektoria yhteistyöhön.

Lisätietoja:
Raili Hilakari, toimitusjohtaja, KL-Kuntahankinnat Oy, puh. 050 544 7262
Anssi Pihkala, toimitusjohtaja, Hansel Oy, puh. 050 594 1618

Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuodessa noin 35 miljardilla eurolla. Yhteishankintoina näistä toteutettiin vuonna 2017 Hanselin ja KL-Kuntahankintojen kautta 1,3 miljardia euroa. Yhteishankinnoilla on arvioitu saavutettavan jopa yli 20 prosentin säästöt hajautettuihin hankintoihin verrattuna.

https://kuntahankinnat.fi/

https://www.hansel.fi/

Tagit